Як провести фінансову оцінку фірми


 

Фінансова оцінка фірми на увазі під собою проведення аналізу її фінансового становища. У нього входить: розрахунок ряду основних показників, що відображають систему формування оборотних коштів у юридичної особи, напрямки їх найбільш грамотного використання.Інструкція

  1. Проведіть розрахунок даних, що характеризують різні сторони діяльності фірми, пов’язаної з використанням та освітою всіх її грошових фондів. Визначте величину показника ліквідності. Він характеризує можливість підприємства задовольняти наявні у нього короткострокові боргові зобов’язання. У свою чергу, слід знайти коефіцієнт абсолютної ліквідності, який і визначає, яка сума короткострокових боргових зобов’язань може бути повернена не готівкою, а за допомогою цінних паперів або депозитів. Даний коефіцієнт визначається у вигляді співвідношення величини грошових коштів і фінансових короткострокових вкладень до наявної суми поточних зобов’язань.
  2. Порахуйте показник термінової ліквідності. Він розраховується як співвідношення найбільш ліквідної частки оборотних коштів (фінансових короткострокових вкладень, дебіторської заборгованості та грошових коштів) і сумою короткострокових зобов’язань.
  3. Визначте значення показника поточної ліквідності. Він розраховується як частка від ставлення суми оборотних коштів і боргових короткострокових зобов’язань. Даний коефіцієнт відображає достатньо у фірми засобів, які можливо спрямувати на погашення короткострокових зобов’язань.
  4. Розрахуйте коефіцієнти рентабельності. Вони допоможуть вам оцінити, наскільки прибутковою є діяльність підприємства. Показник рентабельності продажів зможе показати частина отриманого чистого прибутку від обсягу всіх продажів організації. Його можете визначити з співвідношення чистого прибутку до величини чистого обсягу продажів, помноженого на 100%.
  5. Знайдіть суму коефіцієнта рентабельності власних коштів. Цей показник визначає ефективність використання коштів власного капіталу, який був внесений власниками підприємства. Його можете розрахувати за допомогою наступної формули: розділіть чистий прибуток на значення власних грошових вкладень, а потім отриману величину помножте на 100%.
  6. Порівняйте отримані дані з нормативними і плановими показниками. Зробіть висновки проведення фінансової оцінки компанії.