Як провести горизонтальний аналіз


 

Метою будь-якого аналізу звітності на підприємстві є оцінка загальних характеристик його основних засобів і факторів, що впливають на ефективність роботи компанії і позиціонування її на ринку відносно минулих періодів.


Вам знадобиться

— бухгалтерський баланс;
- Калькулятор або комп’ютер.

Інструкція

 1. Для оцінки ефективності підприємства важливо комбінування різних методів аналізів балансу. Це дозволяє отримати більш повну картину фінансового стану компанії. Горизонтальний аналіз балансу полягає у вивченні абсолютних показників у звітності підприємства, їх зміни як в грошовому вираженні, так і в процентному.
      
 2. Горизонтальний аналіз передбачає побудову аналітичних таблиць, в яких величини абсолютних показників вказуються за різні періоди. Таке наочне уявлення дозволяє оцінити темпи зростання або зниження цих показників, а також виявити фактори, що впливають на ці зміни.
      
 3. Складіть таблицю наступним чином: у першій колонці вкажіть активи, динаміку яких ви збираєтеся аналізувати. Наприклад, оборотні активи: грошові кошти, короткострокові вкладення, авансові платежі постачальникам тощо Необоротні активи: довгострокові вкладення, основні засоби, нематеріальні активи та ін
      
 4. Озаглавьте другу і третю колонку періодами часу, дані яких будете порівнювати між собою, наприклад, січень 2008 і січень 2009 рр.. Четверту колонку назвіть «абсолютне відхилення», а в п’ятій можете привести той же відхилення, але вже в процентному вираженні.
      
 5. Заповніть другу і третю колонки таблиці даними з відповідних статей бухгалтерського балансу вашої компанії. Обчисліть зміни, віднімаючи друге значення з першого, і запишіть число, що вийшло в четверту колонку. Зростання активу в цьому випадку буде величиною позитивною, а зниження — негативною.
      
 6. Обчисліть дані для п’ятої колонки, для чого розділіть значення абсолютного відхилення на відповідну величину активу першого періоду. Потім вийшло число помножте на 100%. Ви отримаєте процентне збільшення або зниження показника.
      
 7. Додайте до таблиці ще один рядок після всіх обчислень, яку озаглавьте «Активи всього» або «Підсумок». Підсумуйте всі значення по кожному стовпцю і запишіть суми в останньому рядку.
      
 8. Значне збільшення абсолютного або процентного показника говорить про те, що компанія енергійно підвищує свій економічний потенціал, успішно фінансово розвивається. Зміна деяких активів може виявитися в гіршу сторону, на підставі цього можна зробити висновок, що компанія не зазнає фінансових труднощів.
      
 9. Таким же чином проаналізуйте пасиви підприємства, включаючи кредити і позики, власний капітал, короткострокові і довгострокові зобов’язання, накопичену прибуток і т.д. Зміни цих показників показують тенденцію росту або зниження сум заборгованості перед кредиторами, бюджетом, інвесторами.