Як провести хороший урок

Як провести хороший урок

Сухомлинський говорив, що вчитель готується до хорошого уроку все життя. Однак ці слова не варто сприймати буквально. Кожен вчитель намагається домогтися результатів ежеурочно. Хороший урок провести в силах кожного творчого педагога.

Інструкція

 1. Поставте триєдине завдання (мета) уроку. Для цього перегляньте навчальну програму, перечитайте пояснювальну записку, вивчіть вимоги стандарту з даної теми. Сформулюйте мету і запишіть в плані таким чином, щоб вона була зрозуміла учням.

  Освітня складова триєдиної мети повинна озброїти учнів системою знань, умінь і навичок.

  Виховна — формувати в учнів науковий світогляд, моральні якості особистості, погляди і переконання.

  Розвиваюча — при навчанні розвивати в учнів пізнавальний інтерес, творчі здібності, волю, емоції, мова, пам’ять, увагу, уяву, сприйняття.

  Всі елементи уроку повинні сприяти досягнення цієї мети.
 2. Розбийте урок на основні компоненти.

  Організаційний — організація класу протягом всього уроку, готовність учнів до уроку, порядок і дисципліна.

  Цільовий — постановка цілей навчання як на весь урок, так і на його окремі етапи.

  Мотиваційний — визначення значущості досліджуваного матеріалу як в даному курсі, так і в усьому курсі.

  Комунікативний — рівень спілкування вчителя з класом.

  Змістовий — підбір матеріалу для вивчення, закріплення, повторення, перевірки знань.

  Технологічний — виброр форм, методів і прийомів і прийомів навчання, оптимальних для даного типу уроку.

  Контрольно-оцінний — використання оцінки діяльності учнів.

  Аналітичний — підведення підсумків уроку, аналіз результатів.
 3. Напишіть поурочний план. При цьому врахуйте його приблизний зміст:

  - Тема уроку, його цілі і завдання, тип, структура уроку, методи і прийоми навчання, засоби наочності.

  - Повторення на початку уроку понять, законів, перевірка домашнього завдання, форми контролю знань.

  - Засвоєння нового матеріалу: законів, понять, вирішення проблемних питань.

  - Формування в учнів конкретних умінь і навичок, підбір видів усних та письмових робіт.

  - Розбір домашнього завдання.

  При складанні конспекту врахуйте особливості класу: рівень підготовленості, темп роботи, ставлення до предмета, загальну дисципліну, тип нервової системи, емоційність.
 4. Підготуйтеся до уроку безпосередньо перед дзвінком. Для цього подумки відтворіть основні етапи уроку, оформіть необхідний матеріал на дошці, продумайте використання технічних засобів навчання. Визначте, яких учнів будете опитувати. Ця робота дозволить вам заощадити час на уроці, зробити його більш інтенсивним і чітким.
 5. Для проведення гарного уроку виконайте наступні важливі умови. Добре вивчіть матеріал уроку. Якщо є труднощі, розберіться з ними до початку уроку. До дрібниць продумайте план уроку, правильно підберіть різноманітні методи навчання. Намагайтеся матеріал викладати цікаво. Використовуйте нетрадиційні уроки: подорожі, казки, розслідування. Слідкуйте за своєю мовою: вона повинна бути емоційною, багатої інтонаціями. Ваша міміка повинна бути виразною, а жестикуляція образною.

  Темп уроку повинен бути інтенсивним, але посильним для учня. Якщо учні не встигають стежити за викладом матеріалу, змініть темп. Завдання давайте чітко, коротко, з обов’язковим з’ясуванням того, як учні зрозуміли вимоги.
 6. Є умови, які ускладнюють проведення гарного уроку і перешкоджають досягненню результатів. Невпевненість у своїх знаннях і байдуже ставлення до всього що відбувається на уроці призведуть до втрати уваги і послаблять дисципліну. Одноманітні методи навчання і невміння з ними працювати негативно позначаться на результаті уроку. Погано сприймається матеріал, якщо вчитель викладає його сухо і монотонно. Ніколи не відходьте від теми уроку, не захоплюйтеся сторонніми питаннями, не пов’язаними із завданнями уроку.

  Не ображайте учнів. Не перебивайте, дайте договорити під час відповіді. Підтримуйте їх ініціативу, схвалюйте активність.

Корисні поради

Підбирайте дидактичний матеріал, покладаючись не тільки на освітні цілі уроку, а й виховні.