Як провести інвентаризацію на складі

Як провести інвентаризацію на складі

При проведенні повної інвентаризації на складі слід керуватися заздалегідь складеним планом, що передбачає здійснення цього заходу раз в квартал, раз на півроку або щорічно. Підставою для проведення інвентаризації є договір або ініціатива власника. До початку інвентаризації потрібно здійснити комплекс підготовчих заходів.

Інструкція

 1. Проведіть звірку облікових систем складу та власника.
 2. Організуйте розстановку товару, щоб забезпечити доступ до нього для ідентифікації та перерахунку.
 3. Товар, що відноситься до різних зон обліку, повинен бути територіально відокремлений (товари основного складу; товар, підготовлений до ремонту; шлюб і т.п.).
 4. Виділіть на складі зони прорахунку і пронумеруйте їх. Розмітьте крайні точки зон, щоб виключити їх перетин.
 5. Проведіть прибирання території складу.
 6. Не пізніше встановленого часу проведіть за обліками всі документи по руху товарів.
 7. Підготуйте і видайте наказ (розпорядження) про організацію та проведення інвентаризації на складі.
 8. Підготуйте і роздрукуйте з облікової системи дані по залишкам, оформивши їх у вигляді відомості. У відомості вкажіть час і дату її складання, артикул, найменування товару, модель або тип, кількість бракованих виробів, місця зберігання. Відомості залишків товарів підписують відповідальні особи.
 9. Забезпечте припинення руху товарів на складі на час проведення повної інвентаризації, починаючи з визначеного в наказі часу.
 10. Призначте співробітників, що залучаються для проведення перерахунку, розділивши їх на дві зміни і інвентаризаційні групи. У інвентаризаційної групі повинно бути дві людини — один здійснює ідентифікацію і прорахунок товару, а другий заповнює опис. Контроль за діями змін доручіть вести спеціальному співробітнику, наділивши його відповідними повноваженнями.
 11. Зони інвентаризації розподіліть по інвентаризаційним груп, щоб забезпечити повний прорахунок по всіх зонах складу. На кожну зону сформуйте окрему інвентаризаційного опису. Зона інвентаризації прораховується тільки однієї інвентаризаційної групою.
 12. Інвентаризаційна група надає за результатами прорахунку опис в одному екземплярі. Опис підписується всіма членами групи та здається відповідальній особі. Відповідальна особа складає реєстр описів із зазначенням часу їх надання та осіб, що склали опис.