Як провести маркетинговий аналіз


 

Перш ніж планувати виробничі потужності та обсяг продукції, що випускається, керівництву підприємства необхідно знати, як, куди і скільки продукції буде реалізовано. Для отримання цих даних проводиться маркетинговий аналіз.Інструкція

 1. В процесі проведення маркетингового аналізу вивчають два основні чинники: стан зовнішнього середовища підприємства та життєвий цикл товару.

  Вивчення зовнішнього середовища являє собою аналіз факторів, найбільш значимий з який економічний. Це сукупність темпів інфляції, рівнів зайнятості населення, та інших показників, за допомогою яких можна визначити нові можливості для виробництва. Інший значущий фактор — ринковий, при його аналізі в розрахунок береться рівень доходів населення, оцінюються конкуренти в даній галузі та можливість легкого проникнення товару на ринок.


 2. До факторів зовнішнього середовища також відносять технологічний — керівництво підприємства повинно аналізувати можливі зміни технологій, застосування комп’ютерних методів проектування і надання товарів чи послуг. Вивчення конкурентів проводиться особливо ретельно. Оцінюється їх стратегія, вивчаються сильні і слабкі сторони і прогнозуються їх майбутні цілі. Все це в сукупності дає оцінку потенційної частки ринку для нової продукції.

  Вивчення та аналіз факторів зовнішнього середовища дають керівникам повну картину ризиків і можливостей, з якими доведеться зіткнутися при виробництві та реалізації нової продукції.


 3. Аналіз життєвого циклу товару є прогноз часу його існування на ринку. Будь-який з товарів користується попитом до тих пір, поки на ринок не вийде продукт більш вдосконалений або з такими ж характеристиками, але дешевший.

  В життєвому циклі більшості товарів присутні кілька періодів: впровадження, зростання обсягів виробництва і продажів, зрілість — «плато», насичення і спад. Маркетинговий аналіз і вироблення відповідних стратегій залежить від того, в якому періоді знаходиться продукт в момент аналізу.

  Застосування маркетингового аналізу дозволяє організації підвищувати свою конкурентоспроможність, займати більш вагому частку ринку і збільшувати свою прибутковість.