Як провести педрада в школі

Як провести педрада в школі

Педагогічна рада є одним із суспільних спільнот, що регламентують освітній процес. За своєю вагомості рішення педради можна порівняти з вказівками і наказами директора школи та його заступників. Саме на таких нарадах приймаються рішення про переведення учнів на наступний курс навчання, розглядаються найважливіші методичні питання, приймаються освітні програми для всіх курсів. Головою педради є директор школи, заступником — заступник з навчальної частини, вибирається секретар, інші вчителі є членами ради.

Інструкція

  1. У серпні, перед початком навчального року заступник директора з навчальної роботи, спільно з членами методичної ради та директором, складає графік і зміст педагогічних рад школи на навчальний рік. Питання вибираються відповідно до результатів роботи школи в минулому році і теми, визначеної у програмі розвитку школи. На першому ж такому раді затверджується план роботи педагогічної ради всім учительським колективом. Кожен педрада повинен містити методичний питання, організаційне питання, питання, що курирує освітній процес, по ходу вирішальний виникають проблеми, питання суспільного характеру.
  2. Згідно з вищезгаданим графіком, затвердженим наказом директора, заступник директора роздає в вересні теми вчителям, які будуть висвітлювати ті чи інші методичні, звітні або суспільні питання, за якими вони готуються до відповідних педагогічним радам.
  3. У призначений день і годину збирається весь педагогічний колектив на чолі директора школи для здійснення графіка проведення педрад. Обраний секретар фіксує протоколом відбувається дія в спеціально відведеному Журналі педагогічних рад, який зберігається в адміністрації школи. Голова педагогічної ради, директор школи, особисто проводить і регламентує тимчасовим цензом виступи, підбиваючи підсумки, беручи до уваги дебати, обговорення по кожному питанню. До речі, зберігається Журнал педагогічних рад в архіві школи десятки років, так як зміст рад дуже важливо і містить інформацію про успішність учнів, атестації кадрів та екзаменації учнів.
  4. Важливо, навчити членів педагогічного колективу ставиться з усією відповідальністю до організації, підготовки та проведення педагогічних рад. Щоб освітлювані питання були не викачаними з Інтернету або списаними з методичного посібника, а містили емпіричну інформацію, конкретні приклади з досвіду роботи та загально методичну, щоб учитель математики розумів і приймав до уваги педагогічну теорію, освітлювану у своєму оповіданні. Уважно і строго заповнювали звітну документацію до таких зібрань, так як на підставі даних, які надають вчителя за своїми предметів або класами, збирається спочатку загальна інформація по школі, потім здається в Управління освітою муніципалітету, далі в край і т.п. Загальний колектив повинен працювати як єдиний цілий механізм, де окремі частини виконують свою функцію.
  5. І в кінці року, за результатами роботи всієї школи, заступником директора з навчальної роботи проводиться аналіз роботи педагогічного колективу, на основі якого буде складатися план роботи на наступний рік.

Зверніть увагу

Багато рішень педагогічних рад є підставою для наказів директора з основної діяльності школи.