Як провести переоцінку основних засобів

Як провести переоцінку основних засобів

Деякі організації в процесі господарської діяльності проводять переоцінку основних засобів, тим самим уточнюючи їх відновну вартість. Проводити її необов’язково, але якщо ви хочете залучити будь-які інвестиції, провести фінансовий аналіз чи просто мати реальну вартість вже діючих активів, то доцільно пройти цю процедуру.

Вам знадобиться

- Інвентарні картки;
- Оборотно-сальдові відомості по рахунку 02.

Інструкція

 1. Спочатку слід уточнити, що переоцінку основних фондів необхідно проводити раз на рік перед звітним періодом (до 1 січня). Проведення переоцінки необхідно прописати в обліковій політиці організації.
 2. Визначте яку групу основних засобів ви будете переоцінювати, тобто ви можете робити переоцінку будівель, при цьому не зачіпаючи транспорт. Але якщо ви оцінюєте, наприклад обладнання, то необхідно враховувати всі однорідні активи, навіть якщо вона знаходяться на іншому складі і числяться в іншому підрозділі.
 3. Видайте наказ про проведення переоцінки однорідних груп основних фондів, також вкажіть в цьому розпорядчому документі дату проведення цієї процедури, перерахуйте всі об’єкти основних засобів, дату придбання і введення в експлуатацію майна. Також в цьому наказі вкажіть відповідальних осіб, які беруть участь в оцінки майна.
 4. Після цього вам візьміть всі дані про переоцінює майно, наприклад, інвентарні картки, інформацію про нараховану амортизації.
 5. Потім за допомогою методу прямого перерахунку проведіть переоцінку. Тобто дізнайтесь ринкову вартість цих активів, вдаючись допомогою незалежного оцінювача, або уточнюючи дані у виробника, або в органів статистики, також можете скористатися спеціальною літературою.
 6. Дані переоцінки оформите в спеціальну відомість довільної форми. Обов’язково вкажіть в цьому документі найменування основного засобу, дату проведення переоцінки, порядок розрахунку оціночної вартість, нову інформацію за цими активами, суму зменшення (збільшення) вартості.
 7. Потім на підставі відомості складіть бухгалтерську довідку, де також вкажіть порядок розрахунку залишкової вартості, подальші дії (зменшення або збільшення вартості майна та нарахованої по ньому амортизації).
 8. Після цього відобразіть результати оцінки в бухгалтерському обліку. Якщо вартість активів зменшилася, тобто відбулася уцінка, відобразіть це таким чином:

  Д84 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» або 83 «Додатковий капітал» К01 «Основні засоби» — зменшена первісна вартість основних фондів;

  Д02 «Амортизація ОС» К84 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» або 83 «Додатковий капітал» — зменшена сума амортизаційних відрахувань.
 9. У разі збільшення вартості об’єктів основних засобів (дооцінки) відобразіть це таким чином:

  Д01 «Основні засоби» К83 «Додатковий капітал» або 84 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» — збільшена первісна вартість ОЗ;

  Д83 «Додатковий капітал» або 84 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» К02 «Амортизація ОС» — збільшена сума амортизаційних відрахувань.

Корисні поради

Врахуйте, що при проведенні переоцінки основних засобів один раз, ви повинні проводити її регулярно раз на рік.