Як провести покупку валюти

Як провести покупку валюти

Різні організації та фізичні особи купують валюту для своїх цілей, наприклад, для погашення позики, оплати по закордонному контрактом та іншим торговельних операцій, але тільки за участі уповноваженого банку і виключно за правилами, встановленими Національним банком. Ні покупка, ні продаж валюти неможлива без участі банку, і в разі порушення цієї умови угода вважається недійсною.

Інструкція

  1. Купівля і продаж валюти можлива через міжбанківські валютні біржі. Купівля валюти на банк — це придбання іноземної валюти за укладеним договором купівлі-продажу з банком чи за договором доручення. Операції з купівлі іноземної валюти відображаються з використанням рахунку «Розрахунки з дебіторами і кредиторами» № 76, а з продажу — рахунки «Переклади в шляху» № 57.
  2. Для того щоб купити валюту для оплати товарів чи послуг, наданих закордонною організацією, необхідно подати в банк заявку на купівлю валюти, надати договір, згідно з яким ця валюта буде надалі відправлена ​​за призначенням і перерахувати необхідну суму грошових коштів у національній валюті за допомогою проводки » Дебет рахунку № 76 — Кредит рахунку № 51 «.
  3. Банк для здійснення валютного контролю повинен проставити на оригіналах кожного наданого організацією документа відмітку про його обліку як підстави купівлі іноземної валюти, на підставі договору відкрити організації транзитний валютний рахунок і поточний рахунок в необхідній валюті.
  4. Після придбання банком безготівкової іноземної валюти банк зараховує на поточний валютний рахунок організації кошти таким чином: «Дебет рахунку № 52 — кредит рахунку № 76″. Запис у регістрі бухгалтерського обліку за рахунком обліку активів і зобов’язань проводиться в національній валюті та одночасно в іноземній валюті. Всі витрати і доходи, які виникли при проведенні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, повинні враховуватися як інші платежі. При цьому відбувається проводка «Дебет рахунку № 76 — Кредит рахунку № 52″, а потім «Дебет рахунку № 91 — Кредит рахунку № 76″. Тобто спочатку оформляється оплата комісії банку, а потім ця сума відноситься до інших витрат.
  5. Отримана валюта обліковується за офіційним курсом, установленим Національним банком на дату надходження коштів, хоча банк може придбати валюту по відрізняється від офіційного курсу. У такому випадку різниця повинна включатися до складу інших витрат або доходів і відображатися за допомогою проводки «Дебет рахунку № 91 — Кредит рахунку № 76″.

Зверніть увагу

Договір вважається укладеним, тільки якщо сторони досягли згоди з усіх умов і оформляється в простій письмовій формі.

Корисні поради

У банку валютні операції проходять через транзитний рахунок, відкритий клієнтові спеціально для цих цілей і якщо іноземна валюта не спишеться протягом 7 календарних днів з цього рахунку, то її назад продадуть на валютному ринку.