Як провести проводки в бухгалтерії


 

Проводки є основною складовою бухгалтерського обліку. Вони відображають фінансово-господарську діяльність підприємства за звітний період і показують рух грошових коштів, активів та основних засобів компанії. На підставі бухгалтерських проводок складається річна звітність і визначається баланс.Інструкція

  1. Вивчіть план рахунків бухгалтерського обліку, в якому відображені основні статті діяльності будь-якого підприємства. Остання редакція даного документа затверджена наказом Мінфіну РФ № 157 від 1 грудня 2010 року. Також кожен бухгалтер повинен мати при собі регламентовану Інструкцію по застосуванню бухгалтерських рахунків, в якій вказані основні положення та призначення операцій.
  2. Проаналізуйте операцію, за якою необхідно провести проводку в бухгалтерії. Визначте, які рахунки її характеризують. Наприклад, ви знімаєте гроші з розрахункового рахунку і кладете готівку в касу. В цьому випадку використовується рахунок 50 «Каса» і рахунок 51 «Розрахункові рахунки». Необхідно відзначити, що в мережі інтернет можна знайти безліч сайтів, на яких викладені типові проводки. Це дозволить полегшити вам роботу, так як немає необхідності в самостійно аналізі операції.
  3. Визначте дебет і кредит операції. Дані показники відображають витрати і дохід по кожній стороні проводки. Для активних рахунків кредит показує зменшення, а дебет — збільшення, для пасивних навпаки. У розглянутому прикладі розрахунковий рахунок знаходиться в кредиті, а каса — в дебеті.
  4. Оформіть операцію в бухгалтерії. В обов’язковому порядку вона повинна підтверджуватися первинною документацією: платіжним дорученням, рахунком, актом виконаних робіт або іншим документом, що відображає суму і призначення операції. Наприклад, при знятті грошей з розрахункового рахунку необхідно отримати виписку і банківський чек, а внесення грошових коштів в касу оформляється прибутковим касовим ордером.
  5. Проведіть проводку в бухгалтерії. Для цього робиться бухгалтерська запис, який складається з номера рахунку і характеру операції. У разі розглянутого прикладу проводка матиме вигляд: ДТ 50 — КТ 51. У разі якщо операція носить специфічний характер, бухгалтер відкриває відповідний субрахунок і самостійно визначає його найменування.