Як провести службове розслідування

Як провести службове розслідування

Ефективним способом, застосовуваним для виявлення причин порушень службової дисципліни і законності, що дозволяє виробляти профілактичні заходи, як відносно порушників, так і всього службового колективу, є службові перевірки.

Інструкція

  1. У будь-якому органі державної влади виникають ситуації, коли керівник має право, а іноді і просто зобов’язаний приймати рішення про притягнення винних співробітників (службовців) до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності за корупційні та інші правопорушення. До прийняття такого рішення керівником призначається службова перевірка, в ході якої встановлюються факт порушення службової дисципліни або законності, обставини, при яких скоєно порушення, ступінь вини співробітника, розмір заподіяної шкоди та інші обставини.
  2. Якщо керівництвом вам доручено провести перевірку, то спочатку вивчіть відомчі інструкції, що регулюють проведення службових перевірок.
  3. Потім роз’ясніть співробітнику, щодо якої проводиться службова перевірка, її права і запропонуйте йому написати пояснення про обставини скоєння проступку, а також опитати очевидців.
  4. Вивчіть особиста справа співробітника і особливо матеріали попередніх перевірок, якщо такі проводилися раніше. Якщо в результаті вчиненого проступку чи правопорушення заподіяно матеріальну шкоду майну службового або майну інших осіб, заявіть клопотання керівництву про проведення інвентаризації або призначення експертизи для визначення характеру та розміру завданої майнової шкоди.
  5. На всіх стадіях перевірки дотримуйтесь збереження і конфіденційність інформації. Після об’єктивного, детального та повного встановлення всіх обставин правопорушення складайте висновок службової перевірки — підсумковий документ, що завершує перевірку.
  6. У висновку вкажіть, ким було доручено провести перевірку, хто проводив і щодо кого, обставини правопорушення, а також висновок про винність або невинність перевіряється співробітника і висновки про причини вчинення правопорушення, пропозиції щодо застосування заходів відповідальності до винного співробітника.
  7. Після чого під розпис ознайомте перевіряється співробітника з ув’язненням. Потім висновок службової перевірки подається на затвердження керівникові. Затвердження висновку є останньою дією, яким службова перевірка завершується.