Як провести соціологічне дослідження


 

При вивченні особливостей соціальних взаємодій застосовуються різні методи. Одним із способів отримати достовірну інформацію про закономірності, притаманні великим колективам і групам людей, є соціологічне дослідження. Воно являє собою комплекс заходів, який потребує попередньої підготовки і ретельного планування.



Інструкція

  1. На підготовчому етапі соціологічного дослідження сформулюйте його тему і той результат, який ви маєте намір отримати. Визначте мету і завдання дослідження. Детально опишіть об’єкт, який буде піддаватися вивченню. Складіть вибірку, тобто намітьте коло осіб, які візьмуть участь в дослідженні.
  2. Підберіть методи, які ляжуть в основу дослідження вашого об’єкта. Найбільш популярними способами вивчення соціальних явищ є інтерв’ювання, анкетування, різні види опитувань громадської думки, а також включене спостереження. Оптимальним варіантом буде використання декількох взаємодоповнюючих методів.
  3. Узагальніть свої плани і складіть детальну програму дослідження, розписавши по кроках конкретні дії. Вкажіть у програмі місце і час проведення заходів в рамках складеної вами програми.
  4. Зберіть попередню інформацію, що відноситься до даної вами соціальної проблематики. На цьому етапі вам слід сформулювати робочу гіпотезу, яку потрібно підтвердити або, навпаки, спростувати.
  5. В залежності від обраного методу дослідження підготуйте необхідний інструментарій. Так, для проведення соціологічного опитування вам знадобиться певна кількість анкет або опитувальних листів. Подібні матеріали слід підготувати з невеликим запасом на випадок, якщо доведеться доповнювати вибірку.
  6. Приступайте до безпосереднього проведення запланованих соціологічних досліджень. Проведіть опитування, здійсните польове спостереження або використовуйте інші з вибраних вами методів дослідження. Намагайтеся в кожному випадку дотримуватися обраної процедури, щоб отримані дані були достовірними і не мали спотворень.
  7. Після закінчення безпосереднього збору інформації приступайте до її обробці. Для цього використовуйте прийняті в соціології методи статистичної обробки даних. Для повної відповідності результатів досліджуваної середовищі інформація, прийнята до обробки, повинна бути точною і повною. Відсіювати ті результати, які отримані з порушенням методики; при необхідності доповніть вибірку.
  8. На основі отриманих даних проведіть первинний аналіз. Відобразіть результати дослідження у вигляді схем, діаграм і графіків, наочно представляють розглядається вами соціальне явище. За результатами первинного аналізу підготуйте остаточні висновки, що підтверджують або спростовують робочу гіпотезу. Оформіть результати у вигляді наукової публікації або зробіть письмовий звіт про науково-дослідній роботі.