Як провести списання

Як провести списання

Основні засоби з часом зношуються. Саме тому деякі організації проводять списання цих фондів. Вибуття може бути як унаслідок фізичного зносу, так і морального. Порядок списання основних засобів регулюється «Методичними вказівками по бухгалтерського обліку основних засобів».

Інструкція

 1. Спочатку видайте наказ про призначення комісії для проведення оцінки майна, туди дозволите посадові особи, в тому числі головного бухгалтера, відповідальних осіб за дані об’єкти та інші вищі посади. Дані особи повинні оцінити можливість подальшого використання майна.
 2. Перш ніж вони приступлять до огляду об’єкту, необхідно підготувати всю документацію по ньому, наприклад, технічний паспорт, інвентарну картку і інші документи.
 3. Далі комісією проводиться огляд, встановлення причин, що призвели до вибуття, наприклад, умова експлуатації об’єкта, стихійні лиха. Також в обов’язки комісії входить встановлення винних осіб та пропозицію про розмір морального збитку.
 4. Якщо є можливість використовувати окремі частини обладнання, то вищепереліченим складом також встановлюється їх наявність, оцінюється вартість згідно з ринковими показниками.
 5. Всі результати вибуття основного засобу оформите у вигляді акта про списання ОС (форма № ОС-4 або ОС-4а або ОС-4б). Даний документ повинні підписати всі члени комісії. Якщо необхідно, складіть до акту додаток, наприклад, із зазначенням причин, що викликали ту чи іншу аварію на виробництві.
 6. Після цього даний акт повинен затвердити керівник організації. Це робиться за допомогою наказу, який складається в довільній формі.
 7. Всі документи передайте в бухгалтерію. Працівники цього відділу повинні внести зміни в інвентарні картки, тобто зробити позначку про вибуття основного засобу, а також відобразити це в бухгалтерському обліку. Це робиться таким чином:

  Д01 «Основні засоби» К01 «Основні засоби» субрахунок «Вибуття ОС» — списана первісна вартість вибулого основного засобу;

  Д02 «Амортизація ОС» К01 «Основні засоби» субрахунок «Вибуття ОС» — списана сума амортизаційних відрахувань;

  Д91 «Інші доходи і витрати» К01 «Основні засоби» субрахунок «Вибуття ОС» — списана залишкова вартість ОС до складу позареалізаційних витрат;

  Д91 «Інші доходи і витрати» К23 «Допоміжні виробництва», 69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення», 70 «Розрахунки з персоналом по оплаті праці» — списані витрати, отримані в результаті списання ОС;

  Д10 «Матеріали» К91 «Інші доходи і витрати» — відображено вартість прийнятих до обліку матеріалів, що залишилися після вибуття ОС.

Джерела