Як провести swot-аналіз

Як провести swot-аналіз

Прийнято вважати, що у власників бізнесу будь-якого масштабу є багато шансів досягти успіху, і жоден шанс не губиться: якщо хоч один з них втрачено, його відшукає конкурент. Детальний аналіз свого місця на ринку в оточенні всіх позитивних і негативних факторів допомагає підприємцю вибудовувати правильну, грамотну стратегію поведінки в умовах ринкової економіки. Універсальним інструментом у такій роботі стає swot-аналіз.

Інструкція

 1. Абревіатура swot — це чотири англійських слова: strengths — сила; weakness — слабкість; opportunities — можливості; threats — загрози. Ці слова виносяться в зміст чотирьох осередків (кліток) таблиці swot-аналізу за схемою: сильні сторони, можливості, слабкі сторони, загрози.
 2. При проведенні swot-аналізу відзначте для себе: до сильних і слабких сторін відносять внутрішні чинники, тобто фактори, на які управлінська команда підприємства може впливати, залишаючись в рамках своєї структури. Можливості та загрози виявляються в сфері зовнішніх факторів, тобто чинників, дія і вплив яких безпосередньо і повністю не підвладне безпосередньому і оперативному управлінню і регулюванню.
 3. Чітко визначте, що може оцінюватися як сильні сторони вашої організації? Список індивідуальний. До сильних сторін, наприклад, можуть бути віднесені:

  - Наявність достатніх для розвитку фінансових ресурсів;

  - Наявність власних технологічних розробок;

  - Значний практичний досвід в обраній сфері бізнесу;

  - Низька собівартість продукції (послуг);

  - Наявність унікальних якостей (чорт) у продукції (послуг) у порівнянні з конкурентами;

  - Високий професійний рівень персоналу;

  - Технічні та кадрові можливості для вдосконалення організації виробництва;

  - Надійні партнери;

  - Грамотний менеджмент і т.д.

  Оцініть всі свої плюси і внесіть їх в таблицю.
 4. Об’єктивно складіть перелік тих позицій, які, на вашу думку, можуть бути віднесені до слабких сторонах вашого бізнесу. Це можуть бути:

  - Брак ресурсів (обладнання, приміщень);

  - Погано поставлений менеджмент;

  - Нестабільне фінансове становище;

  - Недосконала технологія виробництва товарів (організації надання послуг);

  - Відсутність досвіду в галузі створення клієнтської бази, виробництва та розміщення реклами, організації продажів і т.д.;

  - Відсутність явних конкурентних переваг у товарів (послуг), у системи стимулювання збуту;

  - Відсутність чіткої маркетингової політики;

  - Вища, в порівнянні з конкурентами, собівартість продукції (послуг);

  - Погіршення стану здоров’я (у разі одноосібної форми ведення бізнесу) і т.д.
 5. Оцініть весь «позитив» у перспективах розвитку фірми (власної справи) в чітких формулюваннях поняття «можливості». Варіанти:

  - Поява додаткової групи споживачів;

  - Збільшення затребуваності продукції (послуг) у зв’язку із зростанням купівельної спроможності;

  - Можливість підвищення кваліфікації персоналу;

  - Посилення підтримки підприємництва в регіоні органами місцевого самоврядування;

  - Сприятливі демографічні зміни в регіоні;

  - Доступ до нових технологій;

  - Доступ до пільгового кредитування;

  - Можливість взяти участь у конкурсах, торгах, тендерах і т.д.
 6. Складіть список потенційних загроз для життєздатності і благополучного розвитку підприємства. Причинами нестабільності в майбутньому можуть виявитися:

  - Поява нових сильних конкурентів;

  - Зростання продажів товарів-аналогів;

  - Уповільнення темпів зростання ринку;

  - Нестабільність економіки держави в цілому, економічна криза, інфляція;

  - Посилення диктату постачальників;

  - Зміна потреб, смаків, пріоритетів покупця;

  - Посилення податкового тягаря і т.д.

  Склавши матрицю swot-аналізу, використовуйте її в розробці стратегії компанії. Вона повинна бути системно підпорядкована компенсації слабких сторін, використанню можливостей за рахунок сильних сторін, нейтралізації загроз.

Зверніть увагу

Потрібно враховувати, що однакові фактори можуть потрапити одночасно в протилежні клітини таблиці swot-аналізу, тобто одна і та ж позиція може виявитися і слабкою, і сильною стороною (наприклад, молодість управлінської команди).

Корисні поради

Вперше термін swot озвучили на конференції по бізнесу в Гарварді в 1963 році. Пізніше swot-модель стала практикуватися повсюдно — як метод стратегічного планування.