Як провести урок іноземної мови в ігровій формі

Як провести урок іноземної мови в ігровій формі

Використання ігор у процесі навчання будь-якого предмета дає хороші результати: підвищує інтерес учнів до уроку, концентрує їх увагу, розвиває пам’ять. Навчальні можливості ігор вже давно відомі, і сьогодні грамотні, талановиті педагоги використовують їх при побудові своїх уроків. Ігрова форма навчання на уроках іноземної мови дозволяє школярам легко опанувати мовними навиками в природній ситуації спілкування з однолітками.

Інструкція

  1. Визначте час, що відводиться грі на уроці. Воно залежить від декількох чинників: підготовки учнів, цілей і умов уроку, особливостей досліджуваного матеріалу. Наприклад, якщо ви хочете провести тренувальне вправу на етапі первинного закріплення знань і навичок у вигляді гри, то відводите на неї 20-25 хвилин уроку. Проявляйте почуття міри, інакше ігри можуть втратити свіжість емоційного впливу і почати втомлювати учнів.
  2. Всі ігри на уроках іноземної мови можна розділити на декілька категорій: лексичні, фонетичні, граматичні, орфографічні, творчі. Також можна розділити їх по виду мовленнєвої діяльності: ігри з аудіювання, читання, говоріння, письма. Виберіть тип гри залежно від того, які навички потрібно потренувати.
  3. Знайдіть сподобалися вам гри в книгах відомих педагогів, в журналах «Іноземні мови в школі», в інтернеті. Поспілкувавшись на форумі вчителів, ви можете дізнатися про цікаві видах ігрової діяльності на уроці і поділитися своїм досвідом. Ви також можете вибрати один із запропонованих нижче варіантів.
  4. Щоб навчити учнів розуміти сенс висловлювання, виділяти головне в аудиальной потоці інформації і розвинути слухову пам’ять, проведіть таку гру на аудіювання: прочитайте текст в нормальному темпі і запропонуйте учням записати слова, які вони запам’ятали. Після повторіть текст, давши завдання виписати запам’яталися фрази і групи слів. Далі запропонуйте учням по своїх записів відновити текст. Переможцем стане той, хто найбільш точно передав зміст оповідання.
  5. Серед лексичних ігор дуже цікава гра «Найбільш цікаву розповідь». Розділіть клас на дві команди і дайте завдання скласти розповідь на будь-яку тему (щойно або недавно пройдену). Команда, яка розповіла без помилок і цікаво, виграє.
  6. Щоб сформувати граматичні та лексичні навички, використовуйте мовні ігри, які потрібно вводити на предкоммуникативная етапі навчання мови. Наприклад, дайте завдання закінчити прислів’я: учитель читає її початок, а учні називають кінець. Або зробіть декілька карток зі словами і давайте їх по черзі кожному учневі, щоб він відразу називав переклад.
  7. Ігри на тренування фонетики: запишіть на дошці вірш або лічилку, прочитайте її, поясніть значення невідомих слів, зверніть увагу на вимову важких звуків. Дайте кілька хвилин учням на тренування і заучування. Розділіть клас на команди, від яких має виступити кілька людей. За кожну помилку команді нараховується очко, виграє група, яка набрала найменше очок.
  8. Майже будь-яку вправу можна перетворити в гру, несучи до нього змагальність, цікаві умови та наочні матеріали (картинки, іграшки), які так люблять діти.

Корисні поради

Під час гри не завершуйте учнів, щоб не порушити атмосферу спілкування. Робіть виправлення тихо або після закінчення гри.