Як провести вексель

Як провести вексель

Вексель є різновидом боргового зобов’язання, яке складається в строгій формі і що дозволяє безперечну можливість вимагати по закінченню терміну погашення суми, зазначеної в документі. Векселі різняться за видами і формами. Саме від визначення типу документа залежить те, як він буде проводитися в бухгалтерії підприємства.

Інструкція

  1. Відобразіть операцію з товарним векселем в бухгалтерському обліку на окремих субрахунках до рахунків розрахунків. Як правило, ці документи видають на суму, яка значно більше кредиторської заборгованості векселедавця. Різниця між цими величинами називається дисконтом і є компенсацією постачальнику за відстрочку в оплаті. Її необхідно віднести до доходів векселедержателя і видатках векселедавця.
  2. Проведіть у бухгалтерському обліку передачу векселя по кредиту рахунку 60 «Розрахунки з підрядниками і постачальниками» і дебетом рахунка 91.2 «Інші витрати», якщо ви є векселедавцем. Векселедержатель в свою чергу відкриває кредит за рахунком 62 «Розрахунки з замовниками та покупцями» і дебет за рахунком 91.1 «Інші доходи».
  3. Організуйте в обох випадках позабалансовий облік векселів, який у векселедавця буде відображатися на рахунку 009 «Забезпечення платежів і зобов’язань видані», а у векселедержателя проводитися по рахунку 008 «Забезпечення платежів і зобов’язань отримані».
  4. Враховуйте фінансові векселі також як і розрахунки за кредитами і позиками. Дане положення встановлюється п.3, п.8 та п.9 ПБО 19/02, які відносять операції з цінними паперами, у тому числі і векселями, до фінансових вкладень підприємства. Останні повинні проводитися по бухгалтерії в первісної вартості, яка визначається як фактична сума витрат на придбання векселя. Векселедавець повинен відобразити передачу векселя відкриттям кредиту по рахунку 66 «Розрахунки по короткострокових позиках і кредитах» або рахунку 67, якщо зобов’язання довгострокове, в кореспонденції з дебетом рахунка 76 «Розрахунки з різними кредиторами і дебіторами». Сума дисконту при цьому проводиться на кредиті рахунку 76 і дебет рахунку 91.
  5. Проведіть погашення векселя відкриттям кредиту по рахунку 51 «Розрахункові рахунки» і дебету за рахунком 66, 67 або 60.