Як провести вертикальний аналіз

Як провести вертикальний аналіз

Вертикальний аналіз є одним з методів фінансового аналізу. Технологія вертикального аналізу полягає в тому, що кожна стаття аналізованого фінансового звіту (наприклад, бухгалтерського балансу) виражається в процентному відношенні до певної базової статті (базовому показнику). Проведення фінансового аналізу є ефективним способом дослідження стану компанії та її фінансово-господарської діяльності.

Вам знадобиться

калькулятор

Інструкція

  1. Визначте базову статтю аналізованого фінансового звіту. При проведенні аналізу бухгалтерського балансу як базового показника виступає величина валюти балансу, звіту про прибутки і збитки — сума отриманої виручки, звіту про рух грошових коштів — сума приросту грошових коштів за період.
  2. Висловіть статті фінансового звіту в процентному співвідношенні до базового показника. Для цього величину кожної статті потрібно розділити на величину базової і помножити на 100. Величина базової статті при цьому буде дорівнює 100%.
  3. Поряд з абсолютним значенням кожного рядка звіту напишіть її процентне відношення до базової величини. Таким чином, ви отримаєте вертикальну структуру аналізованого фінансового звіту.
  4. Залежно від цілей вертикального аналізу ви можете, наприклад, зіставити отриману структуру фінансового звіту з середніми показниками по галузі, щоб визначити положення компанії на ринку. Або ж, проаналізувавши питома вага кожної статті, зробити висновки про наявність у компанії тих чи інших проблем та переваг.

Зверніть увагу

Вертикальний аналіз фінансової звітності проводиться в комплексі в горизонтальним і коефіцієнтний аналіз.

Корисні поради

Вертикальний аналіз проводиться бухгалтерської або фінансовою службою підприємства на постійній основі. Зазвичай аналізується бухгалтерська звітність — баланс, звіт про прибутки і збитки, звіт про рух грошових коштів.