Як провести внесок до статутного капіталу

Як провести внесок до статутного капіталу

Статутний капітал — це розмір грошових коштів або матеріальних цінностей у вартісному вираженні, що становить первісний резерв для роботи підприємства. Іншими словами, це грошова оцінка майна організації, в межах якої воно відповідає за зобов’язаннями кредиторів.

Інструкція

  1. Пам’ятайте, що статутний капітал формується з вноситься засновниками при утворенні юридичної особи. Ви можете зробити внесок до статутного капіталу грошовими коштами (у гривнях або іноземній валюті) або у вигляді матеріальних цінностей і нематеріальних активів. Якщо внесок буде здійснюватися не грошовими коштами, то знадобиться оцінювач, який може дати вартісну оцінку внеску.
  2. Врахуйте, що відповідно до російського законодавства кошти статутного капіталу повинні знаходитися на накопичувальному рахунку в банку на момент реєстрації юридичної особи. Після реєстрації підприємства гроші переводяться на його розрахунковий рахунок. Можна також відкрити розрахунковий рахунок після реєстрації підприємства та вносити статутний капітал так, як це прописано в статуті. Однак якщо внесок до статутного капіталу здійснюється у вигляді майна, то складається акт про його прийняття-передачі, а сама операція здійснюється після реєстрації юридичної особи.
  3. Ви можете вносити кошти до статутного капіталу відповідно до статуту фірми. У ньому може бути визначений різний порядок вкладення коштів. Наприклад, у статуті може бути прописано, що кошти вносяться одноразово в момент створення підприємства в сумі 20 000 руб. або частинами протягом чотирьох місяців по 5 000 руб.
  4. Внесок грошового вкладу засновником товариства або його учасником на розрахунковий рахунок ви можете оформити оголошенням на внесок готівкою в банку. Даний документ складається з трьох елементів: оголошення, квитанції і прибуткового ордера. Підставою для внеску грошей в уповноважений банк буде «Внесок до статутного капіталу».
  5. Відображення величини статутного капіталу в сумі внесків засновників здійснюється проведенням: Дт 75 «Розрахунки з засновниками» в кореспонденції з рахунком 80 «Статутний капітал». Внесення основних засобів відображається в бухгалтерському обліку як Дт 08 «Вкладення у необоротні активи» — Кт 75. Аналогічним чином здійснюються проводки при внесенні до статутного капіталу матеріалів (Дт 10 — Кт 75), грошових коштів у касу підприємства (Дт 50 — Кт 75), грошових коштів на розрахунковий рахунок (Дт 51 — Кт 75), нематеріальних активів (Дт 04 — Кт 75).