Як провести загальні збори

Як провести загальні збори

Загальні збори проводиться для обговорення спірних питань, які потребують прийняття рішень з урахуванням думки більшості. Зазвичай тут розглядаються загальні теми, але стосуються кожного із запрошених. А постанови, прийняті на загальних зборах, підлягають негайній реалізації вже без врахування думки тих зацікавлених осіб, які не брали участь у голосуванні або опинилися в меншості. Проведення таких зборів вимагає якісної підготовки та оформлення, щоб всі прийняті рішення могли мати юридичну силу.

Інструкція

  1. Підготовка до загальних зборів полягає в якісній опрацюванню тим, що підлягають до обговорення. Для початку складіть їх список під загальною назвою «Порядок денний». Тут перерахуйте по пунктах теми з докладним описом (якщо потрібно) та зазначення доповідачів з конкретних питань. Обговоріть з доповідачами можливість їхнього виступу (отримаєте згоду) в зазначений час і особливості опрацювання теми (час, що відводиться для доповіді), а також необхідність додаткового обладнання (проектора або ін.)
  2. Напишіть оголошення для інформування колективу про майбутнє зборах. У ньому має бути вказано час і місце проведення загальних зборів, порядок денний (перелік тем, пропонованих до обговорення). Додайте оголошення в громадських місцях, там де його можуть прочитати зацікавлені особи. Якщо в порядку денному є питання, що стосуються конкретних людей, їм слід повідомити про збори окремо, іноді в письмовому вигляді (у залежності від важливості питання).
  3. На самому початку зборів оголосив порядок денний і запропонуйте присутніх обрати голову (провідного) і секретаря для ведення протоколу. Питання по кожній кандидатурі виноситься на загальне голосування. Після затвердження запропонованих осіб ведення зборів продовжує обраний голова. Він по порядку пропонує до обговорення теми з порядку денного, запрошує до виступу доповідачів і ставить питання на голосування.

    Секретар веде протокол зборів, записуючи хід обговорення у форматі, прийнятому для документообігу. Спочатку вкажіть назву організації (ТСЖ, школа, ВАТ або ін), в якій проводяться збори, дату, час і місце його проведення. Тут же потрібно повідомити кількість присутніх. Далі йде розділ «Порядок денний», до якого слід перенести все заздалегідь підготовлені теми. В основній частині протоколу описується хід зборів в розділі «Слухали». Повідомте ПІБ доповідача і коротко викласти суть виступу. У заключній частині описуються висновки і прийняті рішення, із зазначенням кількості голосів відданих «за» і «проти».
  4. Після закінчення зборів протокол підписують голова зборів та секретар. Прийняті на ньому рішення, якщо вони не суперечать чинному законодавству РФ, підлягають виконанню. Зацікавленим особам, не були присутні з різних причин на зборах, але мають безпосереднє відношення до питань, які розглядаються, можна направити повідомлення про прийняті загальними зборами рішення.