Як провести збори акціонерів

Як провести збори акціонерів

Акціонерне товариство зобов’язане щорічно проводити загальні збори акціонерів. Річні загальні збори проводяться в терміни, передбачені статутом товариства, але не раніше ніж через два місяці після закінчення фінансового року і не пізніше ніж через півроку. Грамотна підготовка і проведення зборів акціонерів є одним з найбільш складних заходів у життя акціонерного товариства.

Вам знадобиться

Федеральний закон «Про акціонерні товариства»

Інструкція

  1. Якщо ви не маєте досвіду підготовки зборів акціонерів, то навряд чи рано чи пізно зможете уникнути певних неприємних несподіванок. Які істотні моменти можуть затьмарити життя організатора та керівника товариства? По-перше, безграмотна організація зборів акціонерів може спричинити за собою пред’явлення акціонерами позовів про порушення процедури проведення цього заходу.
  2. Некоректна підготовка документів веде до так званого відмови рішень. Одне з найгірших наслідків безграмотної підготовчої роботи та організаційних промахів — поглинання підприємства.
  3. Слід пам’ятати, що на загальних зборах акціонерів товариства вирішуються виключно важливі питання його діяльності, наприклад, обрання ради директорів і наглядової ради, вибори ревізійної комісії, затвердження аудитора. Таким чином, загальні збори є вищим органом управління акціонерного товариства.
  4. Кожен акціонер має право на участь у таких зборах з правом голосу з усіх питань, що входять в його компетенцію. Конкретні рамки компетенції загальних зборів акціонерів визначаються і обмежуються Федеральним законом «Про акціонерні товариства».
  5. Особливу увагу при підготовці щорічних зборів акціонерів слід звернути на затвердження річних звітів товариства, бухгалтерської звітності, особливо звітів про прибутки та збитки. Мабуть, один з основних пунктів, які мають значення для кожного акціонера — це питання про розподіл прибутку, в тому числі виплата дивідендів за результатами фінансового року.
  6. Ті загальні збори, які проводяться окремо і незалежно від річного, вважаються позачерговими.
  7. Конкретні особливості підготовки і проведення такого відповідального заходу як загальні збори акціонерного товариства залежать від багатьох факторів, у тому числі від числа акціонерів та їх якісного розподілу. Для повної впевненості в тому, що збори буде проведено на високому рівні і з повним дотриманням формальних процедур, керівнику товариства слід звернутися до професійних юристів. Юридична компанія допоможе підготувати пакет документів, сприятиме в складанні протоколів засідання Ради директорів з питання скликання зборів, виписки з реєстру акціонерів та інших ділових паперів, без яких зібрання може бути визнано недійсним.

Корисні поради

Додаткове джерело:

Федеральний закон від 26.12.1995 № 208-ФЗ «Про акціонерні товариства»