Як проводити економічний аналіз

Як проводити економічний аналіз

Економічний аналіз — це систематизована інформація, яка покликана виявити всі проколи підприємства і забезпечити найбільшу ефективність його роботи. Даний вид аналізу здатний провести фахівець, який досить добре розбирається не тільки в бухгалтерії, а й в економіці в цілому.

Інструкція

 1. Визначтеся з типом економічного аналізу: зовнішній чи внутрішній; техніко-економічний, економіко-правової та ін; попередній, поточний та ін; макро або мікроаналіз і т.д.
 2. Сформуйте і підберіть інформацію, яка повинна бути:

  - Доречною (впливати на прийняття управлінського рішення;

  - Достовірною, тобто правдивою, без фальсифікованих результатів діяльності підприємства і такою, яку легко перевірити за допомогою первинних документів;

  - Нейтральною — без вигоди будь-якої однієї групи;

  - Зрозумілою — легко сприймають без спеціальної підготовки;

  - Порівнянної, наприклад, з інформацією інших організацій;

  - Раціональної, підбір якої здійснювався б при мінімальних витратах;

  - Конфіденційної — тобто НЕ содержаший даних, які можуть нашкодити підприємству і його сильним позиціям.
 3. Проведіть аналітичну обробку даних зі складанням аналітичних таблиць та бухгалтерського балансу, де статті зведені в укрупнені групи з однаковим економічним змістом. Такий баланс зручний для читання та проведення якісного економічного аналізу.
 4. На підставі отриманих груп розрахуйте основні показники фінансового стану підприємства — ліквідність, фінансову стійкість, оборотність і т.д. Зверніть увагу, що при такому перетворенні балансу зберігається сальдо — рівність активу і пасиву.
 5. Проведіть вертикальний і горизонтальний аналіз балансу. При вертикальному аналізі прийміть суму активів і виручку за 100% і розділіть відсотки за статтями відповідно представленим цифр. При горизонтальному аналізі основні статті балансу порівняйте з попередніми роками, розміщуючи їх у сусідніх колонках.
 6. Порівняйте всі показники з нормативами показників галузі.
 7. Узагальніть результати економічного аналізу. На основі отриманої інформації дайте об’єктивну оцінку діяльності підприємства, внесіть пропозиції щодо виявлення резервів для підвищення ефективності підприємства.