Як проводити наукові дослідження

Як проводити наукові дослідження

Проведення наукового дослідження — невід’ємна частина завершення вищої освіти. Вершиною навчання студента у вищому навчальному закладі є дипломна робота, яка є різновидом наукової роботи. Вона проводиться і оформляється згідно єдиному регламенту.

Інструкція

  1. Перш за все визначитеся з темою майбутнього наукового дослідження. Тема повинна вибиратися, виходячи з доступності літературних джерел по ній, а також власних можливостей і переваг. Не вибирайте занадто широку і дуже вузьку тему для майбутнього дослідження. Сформулюйте тему так, щоб у ній читався предмет і об’єкт дослідження. Все це повинно бути оформлено у вигляді введення.
  2. Після того як ви визначилися з темою, приступайте до огляду літературних джерел, в яких описані подібні наукові дослідження. Подібними дослідженнями є ті, в яких застосовувалися одні й ті ж методики, або вивчався один і той же об’єкт. Найважливіші моменти згодом повинні бути оформлені в літературний огляд дослідження. У літературному огляді використовуйте такі вступні слова, як «ряд авторів вважає», «безліч авторів прийшло до висновку», «в роботах у авторів …» і так далі.
  3. Після написання літературного огляду перейдіть до глави, яка описує об’єкт і методи дослідження, які будуть застосовуватися у вашій роботі. Якщо ви досліджуєте будь-яку територію, то в цьому розділі повинні бути описані її географічне положення, клімат, гідрографічна мережа, якщо який-небудь матеріал — опишіть його фізичні та хімічні властивості, історію відкриття або створення. При описі методів не загострюйте увагу на огляді. Описуйте лише ті конкретні методи, які будете використовувати в роботі. Якщо робота передбачає експериментальну частину, то після написання та оформлення другого розділу саме час ставити експерименти.
  4. У заключній главі наукового дослідження опишіть отримані в його ході результати, а також зробіть висновки про їх подальшому застосуванні та впровадженні. Використовуйте при цьому наступні вступні пропозиції: «в результаті досліджень даним методом було встановлено …» або «розрахунки за допомогою даної методики показали …». Обговоривши результати напишіть висновок до наукового дослідження, а потім коротко сформулюйте отримані висновки.