Як проводити службову перевірку

Як проводити службову перевірку

Службова перевірка проводитиметься з метою виявлення або встановлення обставин порушення працівником або працівниками положень чинного законодавства, або локальних нормативних актів роботодавця. Основні принципи при проведенні перевірки — об’єктивність і всебічність. Термін проведення перевірки не повинен перевищувати строків притягнення винної особи до дисциплінарної відповідальності.

Інструкція

  1. При перевірці необхідно рішення керівника, оформлене належним чином-наказом, про проведення службової перевірки.
  2. Створення комісії в складі не менше 3 осіб. Призначається голова комісії. Як правило, в число членів комісії включаються фахівці, що володіють необхідними знаннями та досвідом у питаннях, які стосуються предмета перевірки. Не включайте в число членів комісії працівників, прямо чи опосередковано зацікавлених в результатах перевірки.
  3. Голова комісії складає план дій і визначає порядок проведення службової перевірки.
  4. Голова та члени комісії об’єктивно і всебічно досліджують матеріали та обставини, що спричинили перевірки. У ході перевірки комісія має право брати пояснення в осіб, щодо яких проводиться перевірка та інших осіб, здатних пояснити ті чи інші обставини, які стосуються предмета перевірки. Члени комісії збирають і аналізують всі матеріали та інформацію щодо правопорушення. Члени комісії зобов’язані дотримуватися конфіденційності отриманих відомостей і повно та об’єктивно дослідити всі обставини.
  5. За результатами проведеної перевірки складається письмовий висновок. У висновку вказуються підстави і строки проведення перевірки, члени комісії та їх статус, питання, які з’ясовувалися в ході перевірки, встановлені перевіркою обставини. Так само висновок повинен містити висновки про винність або невинність працівника, щодо якого проводилась перевірка. Члени комісії мають право внести пропозиції щодо вжиття заходів по усуненню порушень, а також вживання заходів щодо винного працівника.
  6. Висновок повинен містити дату і місце складання, а також має бути підписано головою і всіма членами комісії. Також з результатами перевірки під розпис необхідно ознайомити працівника, щодо якого вона проводилася.
  7. Висновок про службову перевірку направляється на розгляд керівнику для прийняття подальшого рішення.