Як проводити стажування

Як проводити стажування

Колись доводиться робити перші кроки у професії, змінювати спеціалізацію або місце роботи. Яким би гарним спеціалістом ви не були, нова робота завжди вимагає до себе додаткової уваги, знань. Саме для того, щоб простіше було адаптуватися в новій обстановці, отримати додаткові знання з професії є такий етап у кар’єрній драбині, як стажування.

Інструкція

 1. Стажування — це не навчання, а робота, мета якої — придбання необхідних безпечних навичок з певної професії. Вона може проводитися в різних випадках і відрізняється за тривалістю та змістом.
 2. Стажування на робочому місці при примі на роботу, переведення на іншу роботу або в інший підрозділ

  Після проведення знову прийнятому або перекладному працівнику первинного інструктажу на робочому місці, слід стажування. Її мета — придбання новим працівником основних безпечних прийомів роботи, вивчення схем проходів до нього і пр. Відповідального за стажування призначає керівник цеху, дільниці з числа досвідчених робітників (стаж їхньої роботи не може бути менше 3 років).

  Тривалість стажування залежить від професії, на яку приймається або переводиться працівник. Найчастіше — 3 робочі зміни, але для складних, небезпечних професій тривалість може бути збільшена до 10 змін. Як правило, це обумовлено в Положенні з охорони праці, яке обов’язково має бути розроблено та затверджено на підприємстві встановленим порядком.

  Про результати стажування робиться запис у журналі проведення інструктажів з охорони праці на робочому місці. Керівник стажування звітує за кожен день роботи стажіруемого. У графі «зміст стажування» він записує види робіт, які виконувалися працівником протягом зміни. Після закінчення стажування працівник допускається до первинної перевірки знань з охорони праці.
 3. Стажування, як підвищення рівня кваліфікації перед призначенням на посаду або включенням в резерв на заміщення керівних посад

  Стажування може проводитися як на своєму підприємстві, так і на іншому базовому, в тому числі за кордоном. Для проходження стажування видається наказ, якщо є необхідність, оформляються документи на відрядження.

  Начальник підприємства, на якому проходить стажування працівника, зобов’язаний призначити керівника стажування та затвердити план. Її тривалість не може бути менше 2-х тижнів.

  За результатами оформлюється характеристика-відгук, в якій зазначаються рекомендації щодо подальшого використання фахівця. Наприклад, його кандидатура може бути рекомендована для призначення на вищу посаду, для включення в резерв.
 4. Стажування молодих фахівців і студентів

  Організація такого стажування може бути ініційована підприємством, навчальним закладом, регіональним Центром зайнятості. Про проходження стажування робиться запис у трудову книжку, видається посвідчення. За її результатами молодому фахівцю може бути запропонована вакантна посада на підприємстві, де він стажувався.

Корисні поради

Стажування для включення в резерв на керівну посаду може бути поєднана з періодом виконання обов’язків по ній на час відсутності основного працівника (наприклад, на період відпустки).