Як проводити внутрішній аудит

Як проводити внутрішній аудит

Внутрішній аудит проводять з метою отримання правдивої інформації про фінансовий та матеріальний стан організації. При цьому оцінюються методи і процедури господарської системи на їх продуктивність і ефективність.

Інструкція

  1. Перед тим як проводити внутрішній аудит, потрібно визначитися з метою і завданнями, які ви хотіли б бачити за підсумками роботи аудиторів. Створення власного аудиту негативно можуть взяти працівники підприємства, що може негативно позначиться на роботі організації. Тому необхідно донести до всіх служб і відділів підприємства, що аудит покликаний контролювати не працівників, а процес роботи, виявляючи недоліки і відхилення в роботі, тим самим допомагаючи досягти кращих результатів.
  2. На раді директорів або на зборах засновників приймається рішення про створення внутрішнього аудиту, таке рішення фіксується у відповідних документах.
  3. Правила та повноваження внутрішнього аудиту оформляються письмовим документом, який підписують рада директорів або засновники фірми.
  4. Перед проведенням перевірки аудитори пишуть план, в якому прописується метод проведення процедур і обсяг роботи. План підписується керівником організації. При необхідності керівник дає письмові роз’яснення про роботу підприємства.
  5. Якщо при аудиті процесу виробництва або подібної операції потрібен фахівець зі специфічними знаннями, то на таку перевірку наймають професіонала з боку і підписують з ним відповідну угоду.
  6. Після проведення власного аудиту відділ робить звіт, в якому відповідальний аудитор висловлює думку про всі істотні відносинах і дає докладні рекомендації. Висловлюючи думку, аудитор керується нормами, згідно професійного етичного кодексу аудиторів.
  7. Відділ аудиторів повинен проводити внутрішній аудит по одній поставленої задачі поки не виправляться всі помилки і відхилення.
  8. Пам’ятайте, що аудитор незалежний від керівництва компанії. Тільки так буде забезпечена достовірність даних, наданих у підсумковому звіті аудитора.