Як проявляється вплив екологічних факторів

Як проявляється вплив екологічних факторів

Усі екологічні фактори діють не кожен сам по собі, а цілим комплексом. Дія одного з них залежить від рівня інших. На вплив екологічних факторів організм реагує пристосувальними реакціями, званими адаптацією, і дозволяють йому жити і існувати в нових умовах.

Інструкція

  1. Екологічних факторів, що впливають на навколишній світ, безліч. Вони об’єднуються в три групи: абіотичні, біотичні і антропогенні. До першої відносять фактори неживої природи, прямо чи опосередковано впливають на організми: світло, температура, вологість, хімічний склад грунту і повітря і т.д. Іншими словами, це властивості середовища, які не залежать від діяльності біологічних об’єктів. Біотичні фактори являють собою форми впливу живих істот один на одного, наприклад, вплив мікроорганізмів на рослини, рослин на тварин і навпаки. Антропогенні — це різні види людської діяльності, які призводять до зміни умов існування організмів або позначаються на їх існування.
  2. Характер впливу даних чинників можна встановити. Будь-який організм живе в умовах певного середовища і може існувати тільки у встановлених межах її змінності. Найбільш сприятливий рівень екологічного чинника називається оптимальним. При надмірному його впливі життєва активність падає. Область толерантності, або діапазон дії, екологічного чинника обмежується точками максимуму і мінімуму. За їх межами існування організму неможливо. Для кожної істоти характерні свої межі, наприклад, кімнатна муха живе при температурі повітря від 7 до 50 градусів, а аскарида — тільки при температурі людського тіла.
  3. Необхідно враховувати, що на будь-який живий організм впливає комплекс факторів, але тільки один є обмежуючим (лімітуючим). Наприклад, поширення деяких видів тварин і рослин з півдня на північ обмежується нестачею тепла, а на півдні лімітуючим фактором для цих же рослин може служити нестача вологи.
  4. За величиною діапазону дії фактора ви можете судити про витривалість організмів. Біологічні об’єкти, які існують в різноманітних умовах середовища, називаються еврібіонтнимі. До них можна віднести бурого ведмедя, що живе в умовах теплого і холодного клімату, у вологих і сухих районах, що вживає як рослинну, так і тваринну їжу. Стенобіонтних організми пристосовуються до життя у вузькому діапазоні зміни умов середовища. Наприклад, форель живе тільки в чистій воді холодних гірських річок.