Як рахувати фондовіддачу

Як рахувати фондовіддачу

Показник фондовіддачі характеризує ефективність застосування основних засобів організації у виробничих процесах. Деякі вважають, що ця величина використовується тільки в підручниках, і будуть неправі. Справа в тому, що фондовіддача показує економічну ефективність роботи підприємства і доцільність застосування різних методів виробництва продукції або основних фондів.

Інструкція

  1. Визначте, яку саме формулу фондовіддачі ви будете використовувати в розрахунках і аналізі фінансової діяльності. Основною формулою, яка відповідає початковому поняттю фондовіддачі, є ставлення виробленої товарної продукції до первісної вартості основних фондів. Дана формула дозволяє з’ясувати прибутковість від випущеної продукції щодо вкладених коштів.
  2. Якщо необхідно врахувати зміну стану основних фондів, то в знаменнику використовується середнє арифметичне між значеннями основних фондів на початок періоду і на його кінець. Для визначення фондовіддачі в річному масштабі використовується формула відносини річного випуску продукції до середньорічної вартості основних фондів.
  3. Врахуйте, що на підсумкове значення фондовіддачі впливають такі чинники, як зміна співвідношення між виробничими і невиробничими основними фондами, проведення планової модернізації і капітального ремонту обладнання, зміна структури технологічного обладнання, зміна обсягів виробленої продукції через вплив ринкових і інших факторів, зміна завантаження виробництва внаслідок заміни номенклатури продукції.
  4. Проведіть аналіз діяльності підприємства за допомогою показника фондовіддачі і його порівняння з попередніми періодами. Якщо величина його змінилася, то проаналізуйте таким фактори, як структуру і частку виробничих основних фондів, а також простої і продуктивність обладнання.
  5. Збільште показник фондовіддачі, якщо він вказує на негативний стан фінансів підприємства. Для цього необхідно змінити структуру або збільшити частку основних фондів; замінити застаріле та низько продуктивне обладнання; збільшити змінності й усунути простої; продати невикористовуване обладнання; збільшити продуктивність праці та інші моменти, пов’язані з виробничим процесам.