Як рахувати горизонтальний аналіз


 

Горизонтальний аналіз — один із способів оцінки фінансової діяльності компанії, підвищення або зниження її ефективності. Метою такого аналізу є виявлення динаміки різних процесів на підприємстві у порівнянні з минулими періодами.Інструкція

  1. Визначте, з яких розділах і статтях балансу ви будете вважати горизонтальний аналіз. Припустимо, це будуть активи, пасиви, звіт про прибуток і про рух грошей. Алгоритм аналізу досить простий, розрахунки легше проводити в табличному вигляді, що робить результати більш наочними.
  2. Складіть чотири таблиці по п’ять стовпців в кожній. У перший стовпчик запишіть назви статей балансу, у другій і третій — дані за звітний і базовий періоди. Четверту і п’яту колонки відведіть для запису результатів аналізу, а саме абсолютного і відносного відхилення.
  3. Озаглавьте першу таблицю «Активи підприємства», заповніть перший стовпець. Наприклад, грошові кошти, цінні папери, основні засоби (будівлі, обладнання, амортизація), інвестиції, короткострокові і довгострокові вкладення, авансові виплати постачальникам обладнання або матеріалів і т.д.
  4. Візьміть з бухгалтерського балансу компанії дані за звітний і базовий періоди. Ці періоди повинні відповідати один одному: календарний рік, один і той же квартал різних років або місяць, наприклад, червень 2010 і 2011 років і т.д.
  5. Заповніть колонку «Абсолютне відхилення». Для цього порахуйте різницю між значеннями кожного рядка, віднімаючи дані другого стовпця з третього. Іншими словами, абсолютне відхилення показує, як змінилися цифри у порівнянні зі схожим періодом в минулому. Значення може бути як позитивним, тобто спрямованим у бік збільшення, так і негативним.
  6. Розділіть дані третього стовпця на числа другого відповідно по кожному рядку, помножте результати на 100 і запишіть в п’ятий і останній стовпець. Озаглавьте його «Відносне відхилення»; ця колонка показує процентну зміну тих же даних. Збільшення в цьому випадку показує значення розрахункової величини більше 100%.
  7. Виконайте те ж саме з іншими трьома аналітичними таблицями: пасиви (короткострокові і довгострокові зобов’язання, кредити / позики тощо), звіт про прибуток (продаж активів, оплата праці, накладні витрати, матеріальні витрати, дивіденди, відсотки, податки та ін) та звіт про рух грошей (одержання / виплати по дивідендах, покупка / продаж активів, погашення кредитів і банківської позики і т.д.).
  8. Додайте в кожній таблиці підсумковий рядок, що містить дані по всіх аналізованих статтях. Використовуйте комп’ютерні програми для полегшення розрахунків та прискорення проведення горизонтального аналізу, наприклад, Microsoft Excel.