Як рахувати середню чисельність

Як рахувати середню чисельність

Для розрахунку податків кожен підприємець і організація повинна знати середню чисельність своїх працівників. Цей показник вказується при подачі звітів до Фонду соціального страхування. Він потрібен для того, щоб для розрахунку внесків Пенсійний Фонд скористатися регресивною шкалою. Цей показник вказує, чи може фірма претендувати на спрощену форму оподаткування. Розрахунок середньої чисельності працівників підприємства здійснюється за деякий період: півріччя, квартал чи місяць.

Інструкція

  1. Розрахуйте Облікова чисельність працівників на певну дату. Облікова чисельність працівників на кожен календарний день складається з усіх співробітників, що працюють за трудовим договором. Підсумовуються всі співробітники, що вийшли на роботу і відсутні через відрядження, лікарняного, відпустки та інше. З облікової чисельності віднімаються ті, хто працює за сумісництвом з інших підприємств, за цивільно-правовим договором, спрямовані на роботу в інше підприємство, що знаходяться на навчанні для підвищення кваліфікації.
  2. Розрахуйте середньооблікова чисельність працівників підприємства за місяць. З розрахунку виключаються всі жінки, які перебувають в цьому місяці в декретній відпустці. Для отримання середньооблікової чисельності за місяць необхідно підсумувати Облікова чисельність співробітників за кожен день місяця і розділити на кількість днів у місяці. Отримана сума округлюється в більшу сторону. Якщо на підприємстві деякі співробітники працюють за трудовим договором неповний робочий день, то в середньооблікової чисельності вони розраховуються пропорційно відпрацьованому часу.
  3. Розрахуйте кількість людино-днів, які відпрацювала дана група співробітників. Підсумуйте всі відпрацьовані людино-години, розділіть їх на величину повного робочого дня і помножте на кількість робочих днів. Середня чисельність працівників з неповною зайнятістю за місяць буде дорівнює кількості людино-днів ділених на кількість календарних днів у місяці. Загальна середньооблікова чисельність працівників дорівнюватиме сумі чисельності працівників при повному робочому дні і неповному робочому дні.
  4. Розрахуйте середню чисельність працівників підприємства за певний період. Для середньої чисельності працівників за рік необхідно підсумувати середньоспискову чисельність за кожен місяць року і розділити на 12. Для середньої чисельності за квартал — підсумовується середньооблікова чисельність за кожен місяць кварталу і ділиться на 3. Аналогічно розраховується середня чисельність за інші періоди часу.