Як рахувати термін позовної давності

Як рахувати термін позовної давності

Позовною давністю є спеціально встановлений законом термін протягом якого суб’єкти цивільного обороту можуть звернутися з позовною заявою до судових органів з метою захисту своїх порушених прав.

Інструкція

  1. Цивільним кодексом Російської Федерації встановлено загальний строк позовної давності, який становить три роки з моменту, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення своїх прав. Даний термін не може бути змінений учасниками договору в більшу або меншу сторону. Спеціальні (більш довгі або короткі) терміни позовної давності встановлені іншими федеральними законами, що регулюють окремі види правових відносин. Позовна вимога про відновлення порушеного права приймається судом незалежно від закінчення строку позовної давності, він застосовується лише в тому випадку, якщо протилежна сторона заявить про його пропуску. Тільки тоді суд, приймаючи його до уваги, приймає рішення про відмову в задоволенні позову.
  2. Строк позовної давності починає текти з моменту виявлення особою порушення своїх прав, або можливості виявлення таких порушень. За договірними зобов’язаннями зі строго обумовленим терміном виконання перебіг позовної давності починається з моменту закінчення цього терміну. Якщо строк у договорі не визначений, то позовна давність починає текти з моменту вимоги виконання договору. При зміні осіб у зобов’язаннях протягом строків позовної давності та їх обчислення не змінюється.
  3. Законом також передбачено випадки зупинення та перерви строку позовної давності. Так призупинення строку можливо, якщо позивач не зміг пред’явити позов з незалежних від нього обставин (непереборна сила), позивач (або відповідач) проходив службу в збройних силах Російської Федерації, прийнятий законодавчий акт, що перешкоджає подачі позову, а також при укладанні угоди про проходження процедури медіації (мирного врегулювання спору). Дані обставини припиняють термін позовної давності, якщо вони сталися в останні півроку і мали свою дію до кінця терміну. Вони продовжують минулий термін ще на півроку. Позовна давність переривається подачею позовної заяви, він починає текти заново.
  4. У кожному разі існує можливість відновлення пропущеного строку. Для цього необхідно звернутися з відповідною заявою до суду з зазначенням причин пропуску. Якщо вони будуть визнані судом поважними, то термін буде відновлений.