Як рахувати відпускні дні

Як рахувати відпускні дні

Кожен працівник має право на щорічну оплачувану відпустку із збереженням заробітної плати та займаної посади. Його тривалість становить 28 календарних днів. Ця кількість може бути збільшена у випадках, передбачених Трудовим кодексом Російської Федерації (ст.116, 117, 118, 119, гл. 19 ТК РФ від 30.12.2001 № 197-ФЗ). Слід уточнити, що роботодавець зобов’язаний надати співробітникові відпустку після 6 місяців роботи.

Інструкція

  1. При розрахунку кількості днів відпустки слід знати, що неробочі святкові дні у відпустку не входять і не оплачуються. Для розрахунку береться середня кількість календарних днів за кожен відпрацьований місяць. До стажу для розрахунку включаються не всі дні, а тільки дні фактичного перебування на роботі, вихідні та святкові дні, а також відсутність на роботі з поважної причини.
  2. При щорічному оплачуваній відпустці тривалістю 28 днів кількість днів відпустки за кожен відпрацьований місяць розраховується наступним чином: 28/12 місяців = 2,33 днів. Далі вам необхідно порахувати кількість відпрацьованих місяців на рік, а потім це число помножити на 2,33 дня. Отримана цифра і буде тривалістю вашої відпустки. Пам’ятайте, що Роструд допускає округлення цієї цифри в більшу сторону, але не в меншу.
  3. З стажу для розрахунку щорічної оплачуваної відпустки необхідно відняти такі дні: відсутність на робочому місці з неповажної причини, кількість днів відпустки за свій рахунок, а також відпустку по догляду за дитиною.
  4. У разі коли працівник був відсутній на роботі з вищезгаданих причин, слід розраховувати тривалість відпустки наступним чином: спочатку діагностика середня кількість відпрацьованих днів у місяці. Для цього візьміть середнє число календарних днів у місяці, а саме 29,4 розділіть на повну кількість днів у цьому періоді. Потім отриману цифру помножте на кількість відпрацьованих календарних днів. Наприклад, співробітник відпрацював у червні 15 днів. Таким чином, 29,4 / 30 * 15 = 14,7 (середнє число відпрацьованих днів у червні).
  5. Потім 2,33 розділіть на 29,4 і помножте на середню кількість відпрацьованих днів у місяці. Наприклад, 2,33 / 29,4 * 14,7 = 1,2 (кількість днів встановленої відпустки за червень).