Як реалізувати компетентнісний підхід

Як реалізувати компетентнісний підхід

Передумови для впроваджуваного компетентнісного підходу були давно. Неважко згадати відомі всім ЗУН, прописують в плануванні. Але сучасна система освіти орієнтується ще й на нові якості випускників — вміння самообразовиваться, приймати рішення, вирішувати проблеми, долати стресові ситуації, швидко адаптуватися до мінливих умов. Всі ці навички можна і потрібно розвивати в школі. Питання «Як?» Відсилає нас до сучасних форм і методів навчання.

Вам знадобиться

Активні методи і форми навчання,
сучасні технічні засоби навчання

Інструкція

  1. Визначте мету і результати навчання. Проаналізуйте склад навчального матеріалу з точки зору його впливу на формування ключових компетенцій. Дотримуйтесь принципи інтеграції і включайте в зміст навчання міжпредметні зв’язки.
  2. Використовуйте модульні технології у навчанні. Модулі кожної теми (блоки) будуйте за наступним алгоритмом: «подача нового матеріалу — навчання практичному застосуванню — самостійне практичне застосування — конференція». Модульне навчання, як інструмент реалізації компетентнісного підходу, вводиться поетапно. Прищеплюйте дітям навички самонавчання поступово — від початкових навичок роботи з інформацією, оформлення своїх думок, через співпрацю та комунікацію до дослідницьких, проектних робіт та навичкам самооцінки.
  3. Стимулюйте учнів навіть під час знайомства з новим матеріалом активно брати участь у процесі навчання. Давайте їм завдання на пошук і встановлення зв’язків між поняттями, явищами, пошук алгоритмів, застосування їх самостійно. Організуйте групову діяльність дітей, що дозволить формуватися комунікативним компетенцій, навичок співробітництва.
  4. Організуйте науково-практичні конференції для дітей. Це дозволить їм виконувати творчі завдання, — наприклад, демонстрацію явищ, законів, пошук рішень творчих і експериментальних завдань, — і представляти результати своєї роботи.
  5. Проводьте контрольні перевірки на різних етапах і різними методами. Це можуть бути прості тести, різнорівневі тести, методи аналогій та ін
  6. Проводьте заняття в інтерактивній формі. Це не тільки мотивує учнів, стимулює їх інтерес, але і дозволяє актуалізувати і розширювати їх особистий соціальний досвід. Надавайте педагогічну підтримку, це неодмінна умова реалізації компетентнісного підходу. Підтримуйте розвиток комунікативних, інтелектуальних, організаторських здібностей за допомогою різних методів.
  7. Звертайте увагу учнів на пізнання себе, своїх особливостей, якостей, аналіз виникаючих думок, емоцій. Вчіть рефлексії, як вмінню зосереджуватися на думках, переживаннях. Ці навички сприяють тому, що формуються і закріплюються компетенції переходять в розряд особистісно-значущих для дитини.