Як робити аналіз твору

Як робити аналіз твору

Аналіз твору — процес синтетичний. У ньому потрібно зафіксувати свої почуття і в той же час підпорядкувати їх виклад суворої логіки. Крім того, вам знадобиться розкласти вірш або розповідь на складові частини, не перестаючи сприймати його як єдине ціле. Справитися з цими завданнями допоможе план аналізу твору.

Інструкція

 1. Приступаючи до аналізу будь-якого художнього твору, зберіть інформацію про час та умови його створення. Це стосується суспільних і політичних подій того часу, а також етапу розвитку літератури в цілому. Згадайте, як була зустрінута книга читачами та критиками тієї епохи.
 2. Незалежно від типу твору необхідно визначити його тему. Це предмет розповіді. Також сформулюйте основну проблему, яку розглядає автор — питання або ситуацію, яка не має однозначного вирішення. У контексті однієї теми в творі може бути розглянуто кілька проблем.
 3. Виділіть ідею, виражену автором. Вона полягає в запропонованому способі рішення проблеми. Якщо такого на даному етапі бути не може, письменник вкаже на необхідність і сферу його пошуку.
 4. Напишіть, яким ви побачили ставлення автора до теми і проблеми твору. Поясніть, як ви прийшли до такого висновку. Побачити авторську точку зору можна як у прямих оцінках і репліках, так і в підтексті.
 5. Проаналізуйте зміст і форму книги. Якщо перед вами поетичний твір, зупиніться на образі ліричного героя. Розкажіть, як він створюється і описується, які думки і почуття виражає. Припустімо, наскільки далекий цей образ від реального, біографічного автора.

  Зверніть увагу на форму твору. Визначте, яким розміром воно написано, які риму і ритм використовує автор, з якою метою. Охарактеризуйте стежки і стилістичні фігури, що зустрічаються в тексті, і приведіть приклади для кожного з найменувань.
 6. Якщо ви аналізуєте епічний твір, після визначення тематики і проблематики назвіть всі сюжетні лінії, які є в книзі. Потім для кожної з них розпишіть сюжетну схему (експозиція, зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка).
 7. Говорячи про композицію, зверніть увагу на те, як скомпоновані всі частини твору, чи супроводжуються вони міркуваннями автора (ліричними відступами), додатковими образами і картинами, вставками додаткових сюжетів («оповідання в оповіданні»).
 8. Опишіть образи головних героїв твору, подивіться, як вони взаємодіють, як розвиваються конфлікти.
 9. Після основної частини аналізу і лірики, і епосу охарактеризуйте авторський стиль, тобто особливості вибору теми, побудови сюжету, мовних прийомів, характерні саме для його творів.
 10. Далі визначте літературний напрям, до якого належить книга, і жанр твору. Назвіть ознаки, які на це вказують. Якщо автор кілька порушив «канони», розкажіть, як і для чого він це зробив.
 11. У висновку поділіться своїми власними емоціями й асоціаціями, викликаними книгою. Оцініть, наскільки актуально твір і як воно сприймається в сучасному контексті.