Як робити факторний аналіз

Як робити факторний аналіз

Останнім часом в психології, соціології та інших науках широко застосовується факторний аналіз. Цей науковий метод дозволяє всебічно і компактно описати досліджуваний об’єкт. Використання факторного аналізу дає можливість виявити приховані чинники, що впливають на статистичні зв’язки між вхідними в аналіз змінними. Сьогодні все частіше такий метод застосовується в прикладних дослідженнях, наприклад, при оцінці рентабельності підприємств.

Інструкція

  1. Для проведення факторного аналізу використовуйте комп’ютерну програму SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Крім обробки даних в рамках факторного аналізу ця програма дозволяє проводити дисперсійний аналіз, застосовувати непараметричні методи і графічно представляти результати даних, отриманих у дослідженнях. Встановіть зазначену програму на комп’ютер і запустіть.
  2. Підготуйте дані для проведення факторного аналізу. Наприклад, це можуть бути статистичні дані за результатами соціологічного опитування, що стосується однієї із соціальних проблем. Результати соціологічного опитування, які оцінені за тією чи іншою шкалою, збережіть в окремий файл з розширенням. Sav.
  3. Відкрийте вказаний файл в програмі. Виберіть у меню «Аналіз» вкладку «Факторний аналіз». Ви побачите відкрилося діалогове вікно. Помістіть в поле тестованих змінних наявні у вас змінні (результати опитування в чисельному вираженні).
  4. Клацніть по кнопці «Дескриптивні статистики», залишивши висновок первинних результатів аналізу, що включають в себе первинні статистики і дисперсії простих факторів. При необхідності залиште також кореляційні коефіцієнти та одномірні статистики.
  5. За допомогою кнопки «Відбір» виберіть метод відбору. При утрудненнях у виборі залиште значення за замовчуванням, при цьому число відібраних факторів буде прирівняне до числа власних значень.
  6. Вимикачем «Обертання» виберіть метод обертання. У самому простому випадку зупиніть вибір на методі варімакс, залишивши активним висновок матриці факторів. Тепер ви можете організувати висновок факторних навантажень в тривимірному графічному вигляді.
  7. Щоб відшукати значення факторів, використовуйте вимикач «Значення» і відзначте фактори, вибравши «Зберегти як змінні». Для проведення підрахунків клацніть на кнопці OK. У вікні огляду ви побачите результати, в тому числі і первинні статистики і самі фактори.
  8. Тепер спробуйте пояснити відібрані фактори. Для цього роздрукуйте виведену на екран таблицю, а потім у кожному рядку факторної матриці відзначте факторну навантаження з найбільшим абсолютним значенням. В результаті ви повинні отримати не менше трьох факторів, які вам належить проаналізувати вже з якісної точки зору, без застосування програмних методів. У самому ідеальному варіанті ви повинні провести словесне пояснення факторів, давши їм осмислені назви.