Як робити фінансовий аналіз

Як робити фінансовий аналіз

Фінансовий аналіз проводиться для вивчення основних параметрів підприємства, які дають об’єктивну оцінку його фінансового стану. Результати проведення аналізу допомагають керівнику визначити рекомендації по напрямку подальшої діяльності компанії.

Вам знадобиться

- Калькулятор;
- Дані бухгалтерського обліку.

Інструкція

  1. Проведіть аналіз ліквідності, який дозволить визначити можливості компанії оплачувати свої поточні зобов’язання. Розрахуйте коефіцієнт покриття, який показує, чи достатньо підприємству ресурсів для погашення поточних зобов’язань. Визначте коефіцієнт швидкої ліквідності, що відображає здатність фірми оплачувати поточні зобов’язання при своєчасному розрахунку з дебіторами.
  2. Розрахуйте коефіцієнт абсолютної ліквідності, що показує можливість підприємства оплатити негайно певну частину боргів. Розрахуйте чистий оборотний капітал шляхом вирахування з оборотних активів поточних зобов’язань підприємства. Наявність даної величини показує здатність фірми оплачувати поточні зобов’язання та проводити розширення діяльності.
  3. Виконайте аналіз активності, який характеризує ефективність основної діяльності та швидкість обороту фінансових засобів підприємства. Для аналізу ділової активності необхідно розрахувати коефіцієнти оборотності активів, кредиторської та дебіторської заборгованості, тривалості обертів, основних засобів, матеріальних запасів і власного капіталу.
  4. Проведіть аналіз платоспроможності, який визначить структуру джерел фінансування підприємства, незалежність фірми від зовнішніх джерел і ступінь фінансової стійкості. Для цього розрахуйте коефіцієнт фінансування, платоспроможності, маневреності власного капіталу та забезпеченості власними оборотними засобами.
  5. Проаналізуйте рентабельність підприємства, що дозволить з’ясувати ефективність вкладених коштів і раціональність їх застосування. Для аналізу вам необхідно розрахувати коефіцієнт рентабельності власного капіталу, активів, продукції та діяльності.
  6. Підбийте підсумки фінансового аналізу підприємства. Виконайте комплексну оцінку фінансового стану, складіть прогнози та рекомендації.