Як робити калькуляцію

Як робити калькуляцію

У повсякденній практиці бухгалтерського обліку виникає питання, як зробити калькуляцію? У першу чергу це питання актуальне для харчових та інших видів виробництв. Калькуляція в перекладі з латині означає «обчислення собівартості одиниці продукції або окремої виконаної роботи». Таким чином, калькуляція необхідна для визначення собівартості одиниці продукції, а також для ціноутворення роздрібний цін.

Інструкція

  1. Підрахуйте калькуляцію, використовуючи один із способів. Перший спосіб — скористатися звичайною бухгалтерською програмою. Так, програма 1С бухгалтерія надає можливість обчислення планової і фактичної калькуляції різними способами.
  2. Другий варіант — скористатися спеціалізованою програмою для складання калькуляції. Ці програми не призначені для ведення повного бухгалтерського обліку, а служать лише для калькулювання.

    Третій спосіб — скласти калькуляцію вручну.
  3. Виберіть варіант, найбільш відповідний вам. У будь-якому випадку, складаючи планову калькуляцію, постарайтеся передбачити всі можливі витрати: сировина та матеріали, витрати електроенергії, орендна плата, яка припадає на одиницю продукції, заробітну плату персоналу, податки з фонду оплати праці, транспортні, комерційні, загальногосподарські та інші витрати. У цьому сенсі простіше скласти фактичну калькуляцію, коли всі витрати вже проведені, залишається лише вирахувати частку, що припадає на одиницю продукції.

    На закінчення відзначимо, що калькулювання вважається кваліфікованої бухгалтерської операцією, що вимагає певних знань, навичок і досвіду. Задумайтеся, можливо, найбільш простим буде варіант найняти бухгалтера — калькулятора?

Зверніть увагу

У калькулювати справі важливо не тільки правильно визначити об’єкти калькулювання, а й калькуляційні одиниці продукції, тобто одиниці виміру продукції, що застосовуються для калькулювання її собівартості. Калькуляційні одиниці повинні характеризувати сутність конкретного виду продукції, відображати кількісну одиницю продукції певної якості, бути едініми для обчислення однорідної продукції на всіх підприємствах.

При виборі об’єктів калькулювання і калькуляційних одиниць продукції необхідно виходити з того, що кожен вид конкретної продукції має реальний рівень витрат у собівартості. А об’єднання різних видів продукції в одну калькульованих групу, наприклад «книго-брошурувальні продукція», призведе до знеособлення витрат виробництва в собівартості друкованої продукції. Тому укрупнена угруповання калькульованих об’єктів можлива лише в тому випадку, якщо витрати на її виробництво порівнянні. Наприклад, у групі товарів культурно-побутового призначення — виробництво записних книжок або альбомів для малювання.