Як робити посилання в рефераті

Як робити посилання в рефераті

При написанні рефератів та дослідницьких робіт використовуються різні джерела. Згідно загальноприйнятим вимогам, при згадуванні в тексті інформації з цих джерел, необхідно робити на них посилання.

Інструкція

  1. Посилання в наукових роботах бувають посторінкові (розташовуються на тій же сторінці, на якій згадується джерело) і кінцеві (розташовуються в кінці розділу або глави). Щоб оформити в рефераті заслання за допомогою MS Word, перейдіть на вкладку «Посилання».
  2. Поставте курсор відразу після слова чи фрази, яку хочете доповнити посиланням. Далі, в залежності від типу використовуваних посилань, виберіть або «Вставити виноску», або «Вставити кінцеву виноску». Слово, поряд з яким стояв курсор, буде відзначено наголосами знаком — арабською цифрою. Внизу сторінки або в кінці розділу з’явиться рядок, позначений тією ж цифрою.
  3. Впишіть у з’явилася рядок інформацію про джерело приводяться вами відомостей. На засланні вкажіть автора і назва джерела, рік і місце видання, сторінку, на якій розташована використовувана вами цитата. Наприклад: Балабанов І.Т. Валютні операції / І.Т. Балабанов. — М.: Фінанси і статісіка, 1993. — С. 52.

Зверніть увагу

Якщо ви цитуєте текст не по першоджерела, то посилання почніть словами: «Цит. по: ».

Корисні поради

Як правило, у рефератах використовуються посторінкові посилання з суцільною нумерацією.