Як робити вибірку даних

Як робити вибірку даних

Якщо ви вирішили провести соціологічне дослідження, вам необхідно буде знати про те, як формується вибірка. Вибірка даних являє собою сукупність отриманих відповідей усіх респондентів, які взяли участь у дослідженні.

Вам знадобиться

респонденти

Інструкція

  1. Відразу варто відзначити, що будь-яка вибірка має дві характеристики — кількісну та якісну.
  2. Якісна характеристика відображає значущі змінні, що характеризують респондентів. Наприклад, вік, стать, національність, професія — можуть якісно відображати вибірку.
  3. Для того, щоб висновки, отримані за результатами вибірки, можна було вважати достовірними і поширювати на всіх схожих по значимим змінним людей (всі учні однієї школи, всі жінки країни), вибірка повинна відповідати вимогам репрезентативності. Тобто включати в себе найрізноманітніших представників досліджуваного нами суспільства.
  4. Кількісна характеристика вибірки — це її обсяг, ті люди, які взяли участь у дослідженні. Залежно від масштабу дослідження та обраного вами способу обробки даних (первинна обробка даних або вторинна із застосуванням математичних статистичних критеріїв і методів).
  5. Мінімальна кількість респондентів, на підставі думок і даних яких можна робити наукові висновки — 25-30 осіб. Але, звичайно, для серйозних робіт (магістерські, дисертації) цього буде недостатньо. До того ж, вам знадобляться дві рівночисельний вибірки, якщо ви хочете порівнювати групи за рівнем ознаки, отриманого досвідченим шляхом.
  6. Також у дослідженні може брати участь тільки одна вибірка, а її результати будуть порівнюватися до і після пред’явлення значущого стимулу. Наприклад, рівень стресостійкості спортсменів до і після проведення з ними психологічного тренінгу.
  7. Припустимо і той випадок, коли експериментальні результати вибірки порівнюють з теоретичними нормами, взятими з літературних джерел.
  8. Також ви можете порівнювати свою вибірку з контрольною групою — рівень стресостійкості спортсменів, з якими працював психолог і аналогічний показник у спортсменів без психологічного супроводу.

Корисні поради

Для надання результатів вибірки активно використовуйте графічні методи — графіки, таблиці, гістограми.