Як робити звіт по практиці

Як робити звіт по практиці

Після закінчення виробничої або переддипломної практики необхідно написати звіт, який згодом підлягає захисту. Він являє собою практичну роботу, в якій зібрані відомості про підприємство, на якому проходилася практика, певні аспекти його діяльності, які стосуються теми дослідження, аналіз наявних даних.

Інструкція

  1. Звіт по практиці повинен бути складений з урахуванням наступних розділів: змісту, вступу, основної частини, висновку, списку використаної літератури і додатків. У змісті вказуються найменування розділів і підрозділів звіту, а також номери сторінок, відповідні їм.
  2. Введення необхідно почати з найменування підприємства, де студент проходив практику, підрозділи, переліку посадових обов’язків та імені керівника практики. У даному розділі вказується мета дослідження, завдання, методи, актуальність обраної теми.
  3. Основна частина звіту по практиці повинна включати в себе 2-3 розділу. Вони, як правило, відповідають завданням, які вказані у вступі. Якщо розділів два, то звичайно один з них теоретичний, а другий практичний, що стосується безпосередньо діяльності підприємства. Проте найчастіше основна частина звіту складається з трьох розділів.
  4. У першому розділі розглядаються цілі та завдання діяльності підприємства, організаційно-правові основи його роботи, коротка історія його походження. У цьому пункті зазначається, які підрозділи і відділи існують на підприємстві, які їхні функції, описуються основні результати його діяльності, а також місце на ринку.
  5. У другому розділі основної частини вказуються більш вузькі характеристики підприємства, що стосуються певної теми. У ньому студентом вибираються методи дослідження, необхідність їх застосування для конкретної ситуації, вказується обгрунтованість вибору. Даний розділ носить, швидше, теоретичний характер.
  6. У третьому розділі здійснюється аналіз зібраного матеріалу, розраховуються необхідні показники діяльності, описується ефективність роботи, вносяться пропозиції щодо вдосконалення даного напрямку.
  7. У висновку підводяться підсумки виконаної роботи, вказується повнота дослідження матеріалів розглядаються більш складні питання, шляхи їх вирішення.
  8. У списку літературних джерел перераховуються всі методичні вказівки, рекомендації, інструкції, нормативні акти, які були необхідні для написання звіту.
  9. Програма включає в себе різні документи, на підставі яких був виконаний звіт. Цей можуть бути всілякі графіки, таблиці, розрахунки, обгрунтування, зразки договорів, за умови, що вони не є комерційною таємницею підприємства.