Як розділити майно в шлюбі

Як розділити майно в шлюбі

«Все, все, що нажито непосильною працею …» Життя складається не тільки із радісних моментів і свят. Поговоримо про такий моменті з життєвої прози, як поділ майна у шлюбі. Про те, як подружжю розділити власність на законних підставах.

Інструкція

  1. Розділ спільного майна подружжя можна зробити як в період шлюбу, так і після розірвання шлюбу:

    - На вимогу будь-якого з подружжя;

    - У разі заявленого кредитором вимоги про поділ спільного майна подружжя з метою стягнення з частки від загального майна одного з подружжя.

    Спільне майно подружжя може бути поділене між ними за взаємною згодою. У тому числі можливо угоду про розподіл спільного майна нотаріально засвідчити, за загальним бажанням подружжя. У разі незгоди в цьому питанні подружжя, розділ їх спільного майна та визначення частки подружжя в спільному майні виробляються в судовому порядку.
  2. У разі поділ спільного майна в судовому порядку, на вимогу подружжя суд визначає, яке майно перейде кожному з подружжя. Якщо до одного з подружжя переходить майно, вартість якого перевищує належну йому частку, другому з подружжя суд може присудити відповідну компенсацію у грошовому чи іншому еквіваленті. Також суд вправі визнати власністю кожного з подружжя майно, нажите кожним з них в період їх роздільного проживання у разі припинення шлюбних відносин. Речі, які були придбані для задоволення потреб неповнолітніх дітей, поділу не підлягають і без компенсації передаються чоловікові, з яким проживають діти.
  3. При поділ спільного майна подружжя в період шлюбу їх спільну власність складають частину загального нерозділеного майна подружжя, а також майно, яке нажите подружжям у подальшому в період шлюбу. Також потрібно враховувати, що до вимог подружжя, шлюб яких розірвано, про розподіл їх спільного майна, застосовується 3-річний строк позовної давності.
  4. Якщо інше не передбачено договором між подружжям, при розділі спільного майна подружжя і визначення їх часток у цієї власності частки подружжя визнаються рівними. Проте суд може відступити від положення рівності часток подружжя у спільному майні, виходячи з особливих обставин. Загальні борги подружжя розподіляються між ними пропорційно присуджених судом часткам подружжя.