Як розділити товар

Як розділити товар

Розділити товар можна за допомогою їх класифікації, під якою розуміють розподіл заданої кількості товарів за окремими ознаками на конкретні категорії з використанням обраного способу та дотриманням необхідних правил.

Інструкція

  1. Розділіть весь наявний товар на окремі групи залежно від їх загальних даних і відмінностей. При цьому розподіліть товар за певними ступенями або критеріями від вищих прямуючи до нижчих.
  2. Визначте число одержані ступенів класифікації, які повинні залежати від її цілей, складності та даної кількості всіх класифікуються об’єктів.
  3. Використовуйте для поділу товару один з двох методів: ієрархічний або Фасетноє. У свою чергу, при ієрархічній структурі класифікації товари підрозділити на підлеглі підгрупи, що становлять єдину схему з взаємопов’язаними підкатегоріями (група, підгрупа або вид, підвид) об’єктів, подібних за певними ознаками. Наприклад, товари можуть бути: природні, синтетичні, тварини, мінеральні, рослинні. При цьому природні товари можуть бути зроблені з відповідних природних елементів (камінь, пісок).

    При фасетної структурі розподілу товарів передбачається поділ на окремі і незалежні один від одного конкретні групи (фасета). Це відбувається на основі якогось ознаки, притаманного кожній з даних груп. Подібне розділення товару відрізняється найбільшою гнучкістю, а також дозволяє в будь-якому конкретному випадку обмежувати класифікацію безлічі товарів тільки декількома групами, що представляють інтерес в кожній окремій системі. У цьому випадку товари можна розділити за призначенням наступним чином: елементи для деревини, для шкіри, універсальні, канцелярські, інші.
  4. Можете використовувати поєднання відразу двох вищевказаних методів для розділення товарів. У торгових процесах необхідно використовувати торговельну класифікацію для розподілу товарів, згідно з якою товари діляться на дві основні групи: продовольчі, непродовольчі. При цьому непродовольчі товари поділяються на інші товарні групи: з пластичних мас, хімічні побутові, металеві, силікатні, електричні, будівельні, текстильні побутові, швейні, трикотажні, пушно-хутряні, галантерейні, парфюмерно-косметичні, ювелірні. В особливу групу товарів виділяють друковані видання та книги.
  5. Дайте кожному товару певний артикул, який представляє собою необхідне умовне позначення. Воно присвоюється товару для відображення його особливості та відмінності від інших аналогічних за видом товарів за несуттєвим ознаками.