Як розірвати договір оренди достроково

Як розірвати договір оренди достроково

Питання оренди регулюються цивільним законодавством. Стаття 619 і 620 містять відкритий перелік умов, за якими орендар і орендодавець має право розірвати договір оренди достроково. Сторони вправі встановити і інші умови дострокового розірвання такого договору.

Інструкція

 1. За договором оренди одна сторона надає іншій у тимчасове користування (або тимчасове володіння та користування) майно (транспорт, нерухомість, інші індивідуально-визначені речі) за винагороду. Сторони, як правило, укладають договір оренди в письмовій формі. Розривається він шляхом укладання додаткової угоди до цього договору.
 2. Достроково розірвати договір оренди має право як орендар, так і орендодавець. Орендодавець має право розірвати договір оренди в наступних випадках:

  1. якщо орендар при користуванні майном істотно порушує умови договору.

  2. якщо орендар при користуванні майном неодноразово порушує умови договору.

  3. якщо орендар не вносить орендну плату більше двох разів поспіль.

  4. якщо орендар погіршує орендоване майно істотно.

  Договором може бути встановлено, що орендар зобов’язаний проводити капітальний ремонт будівлі чи приміщення у визначені терміни. Якщо орендар не проводить капітальний ремонт в ці терміни, то орендодавець має право розірвати з ним договір оренди.
 3. Орендар має право розірвати договір оренди, якщо:

  1. орендодавець не надає йому майно.

  2. орендодавець перешкоджає в користуванні майном.

  3. майно має недоліки, які роблять користування ним неможливим.

  4. орендодавець не виробляє капітальний ремонт, який є його обов’язком (і обумовлювалося, що це так).

  5. майно в процесі використання виявиться непридатним (не з вини орендаря, а з об’єктивних причин).
 4. Сторони мають право передбачити в договорі оренди та інші умови дострокового розірвання договору оренди. При розірванні договору оренди майно має бути повернуто орендодавцю в тому стані, в якому воно було йому передано (враховуючи природний знос майна).