Як розірвати договір пайової участі


 

Договір участі в пайовому будівництві — це договір, на підставі якого забудовник зобов’язується в певний термін побудувати об’єкт нерухомого майна та здати його пайовикові (учаснику пайового будівництва). Пайовик же зобов’язаний заплатити певну договором суму і прийняти об’єкт. На практиці дуже часто виникають ситуації, при яких продовження цього договору стає неможливим, і з’являється необхідність його розірвання.Інструкція

  1. Підставою для розірвання договору пайової участі може стати затягування будівництва. Пайовик має право припинити виконання договору за умови, що забудовник не зможе виконати свої зобов’язання в строк, закріплений в договорі. Терміни здачі об’єкта обов’язково зазначаються в договорі, інакше такий договір вважається неправомірним. Пайовикові покладається виплатити неустойку, якщо об’єкт не буде зданий в строк.
  2. Якщо забудовник здає об’єкт, який за якістю не відповідає вимогам проектної документації і технічним регламентам, то пайовик може вимагати розірвання договору. Якщо зданий об’єкт має суттєві недоліки, які роблять його малопридатним для проживання, пайовик має право вимагати від забудовника усунути їх або знизити ціну договору. Пред’явити ці вимоги можна протягом дії гарантійного терміну, який становить не менше п’яти років.
        
  3. Виконання зобов’язань за договором замість забудовника може здійснюватися поручительством банку. Час дії даного поручительства повинно бути як мінімум на 6 місяців більше закріпленого договором терміну здачі об’єкта. Якщо ж порука банку завершиться до закінчення даного часу, то поручитель і забудовник повинні будуть оповістити про це учасника пайового будівництва не пізніше ніж за місяць до моменту його припинення. Протягом 15 днів забудовник повинен скласти новий договір поручительства. Якщо цього не відбудеться, то пайовик може вимагати розірвання договору.
  4. Бувають ситуації, коли розірвання договору допустимо тільки після судового розгляду. Пайовик має підстави для цього у випадках: припинення (зупинення) будівництва будинку якщо є обставини, що свідчать про те, що об’єкт пайового будівництва в призначений термін зданий не буде; значних змін проектної документації; зміни призначення нежитлових приміщень або спільного майна, які входять до складу споруджуваного об’єкта.
  5. Забудовник може в односторонньому порядку розірвати договір з пайовиків, якщо той не виконує свої обов’язки по оплаті. Забудовник не має право відразу ж розірвати договір. Він повинен направити пайовикові письмове повідомлення, в якому повідомляється про необхідність сплати заборгованості. Якщо учасник пайового будівництва не погашає борги, але при цьому відомо, що він отримав повідомлення, то договір розривається. За прострочення пайовик зобов’язаний буде розплатитися у встановленому законом порядку.
        
  6. Договір про розірвання договору пайової участі підлягає обов’язковій реєстрації в ЕГРП (Єдиний державний реєстр прав).