Як розірвати кредитний договір з банком

Як розірвати кредитний договір з банком

Відповідно до російського законодавства кредитний договір, укладений між банком і фізичною особою, може бути розірваний до моменту закінчення його терміну дії. Залежно від того, на якій підставі договір буде розірваний, визначається порядок припинення відносин між банком і клієнтом.

Інструкція

 1. Найбільш поширена підстава розірвання договору — за згодою сторін. У цьому випадку дія договору може бути припинено без яких-небудь істотних обмежень для кожної сторони. Проте в деяких випадку розірвання договору за угодою сторін може мати певні наслідки для однієї з них або обох, наприклад, обов’язок відшкодування недоотриманого прибутку або виникли збитків.
 2. Розірвання кредитного договору може відбутися і за ініціативою однієї із сторін. При цьому позичальник має право розірвати кредитний договір, якщо інша сторона (банк) не виконала істотних його умов (сума або термін надання кредиту, процентна ставка і т. д).
 3. Кредитор має право розірвати договір в наступних випадках:

  - Якщо позичальник порушує умови договору, які стосуються порядку погашення кредиту, а саме несвоєчасно або в неповному обсязі здійснює повернення основного боргу та відсотків за нього;

  - Якщо кредит, який передбачає цільове використання коштів, був витрачений на інші потреби, не відповідають умовам договору. У цьому випадку, як правило, банк збільшує відсоткову ставку по кредиту, застосовує штрафні санкції або вимагає дострокового повернення коштів;

  - Якщо позичальник не виконав зобов’язання щодо забезпечення кредиту (поручительство, застава, банківська гарантія), тобто не надав або приховав інформацію про його втрату або зниження якості;

  - Якщо фінансовий стан позичальника значно погіршився або є факти пред’явлення майнового позову до позичальника;

  - Якщо є інформація про майбутнє банкрутство, реорганізації або ліквідації позичальника — юридичної особи.