Як розірвати строковий трудовий договір

Як розірвати строковий трудовий договір

Трудовим договором визнається угода між працівником і роботодавцем, за яким роботодавець надає робоче місце працівникові для здійснення його трудових функцій (відповідно до норм охорони праці, колективним трудовим договорами) та гарантує певний рівень заробітної плати, а працівник, у свою чергу, зобов’язується виконувати свою трудову функцію, дотримуватися правил внутрішнього розпорядку.

Інструкція

  1. Трудовий договір може бути укладений як на визначений (строковий трудовий договір), так і на невизначений (без зазначення строку) термін. Строковий трудовий договір повинен бути укладений у випадках, коли відсутня можливість встановити трудові відносини на невизначений термін. Такими перешкодами можуть бути специфічний характер виконуваних трудових функцій, або умов, в яких вони будуть виконуватися.
  2. Відсутність в тексті трудового договору пункту про термін його дії говорить про те, що він укладений на невизначений строк. У випадку, якщо термін договору закінчився, але жодна з сторін не зажадала його розірвання у цій підставі (тобто у зв’язку із закінченням терміну його дії), умова про термін втрачає свою силу і він вважається укладеним на невизначений строк.
  3. Стаття 79 Трудового Кодексу Російської Федерації визначає підстави розірвання строкового трудового договору. Основним з них є закінчення строку його дії. При розірванні трудового договору за цією підставою роботодавець повинен не менш ніж за три дні до закінчення терміну у письмовій формі попередити про це свого працівника.
  4. У випадках, коли трудовий договір укладався з метою виконання якогось певного завдання, він припиняється після закінчення його виконання. Аналогічно припиняються трудові договори, які укладені з метою виконання тимчасових (сезонних) робіт. Якщо строковий трудовий договір був укладений з метою заміщення тимчасово відсутнього працівника, він припиняє свою дію після повернення останнього на своє робоче місце.