Як рознести виписку банку

Як рознести виписку банку

Розрахунки між підприємствами відбуваються за допомогою безготівкового переказу коштів між банківськими рахунками. Первинним обліковим документом для бухгалтерського обліку розрахункових рахунків у цьому випадку є виписка банку, яка передається компанії з певною регулярністю. Всі дії при цьому відображаються з використанням рахунку 51 «Розрахунковий рахунок».

Вам знадобиться

- Виписка банку.

Інструкція

  1. Отримайте в банку виписку по розрахунковому рахунку. Розділіть всі операції на вхідні та вихідні. Зберіть первинну документацію, яка підтверджує виконання тих чи інших фінансових операцій, відображених у виписці.
  2. Відобразіть надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок підприємства на дебеті рахунку 51. Якщо надійшла виручка від реалізації товару, робіт чи послуг, то цей рахунок буде знаходитися в кореспонденції з рахунком 90 «Продажі». При реалізації основних засобів, нарахування відсотків по зберіганню грошей на розрахунковому рахунку відкривається кредит за рахунком 91.1 «Інші доходи». Перерахування відшкодування по страхових внесках, погашення дебіторської заборгованості, а також оплата штрафів і пені підприємствами-контрагентами відобразіть на рахунку 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами». Доходи майбутніх періодів оформите по кредиту рахунку 98. Кошти цільового фінансування відобразіть на рахунку 86. Якщо прийшли кошти відшкодування за переплату в бюджет, то відкрийте кредит за рахунком 68 «Розрахунки з податків та зборів».
  3. Рознесіть вибуття грошових коштів з розрахункового рахунку на кредиті рахунку 51. Якщо з розрахункового рахунка знімалися кошти для поповнення каси, то відкрийте по дебету рахунок 50 «Каса». При переказі грошей на чекові книжки та рахунки акредитивів використовується рахунок 55 «Спеціальні рахунки в банках».
  4. Якщо грошові кошти були витрачені на оплату товарів, послуг і робіт, видачу авансів або зняті банком за розрахунково-касове обслуговування, то відкрийте дебет за рахунком 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками». Сплату податків відобразіть на рахунку 68, а погашення кредитів на дебеті рахунку 66 або 67.Еслі в ході діяльності необхідно було повернути раніше отриманий аванс від контрагента, то за дебетом відкривається рахунок 62 «Розрахунки з покупцями та замовниками.