Як розплатитися товаром

Як розплатитися товаром

Деяким організаціям вигідно оплачувати той чи інший товар без залучення грошових коштів, наприклад, у разі їх дефіциту. Але як це можливо зробити? І як цю операцію відобразити в бухгалтерському обліку? Вихід є — це укладення договору міни, який передбачає бартер, тобто обмін товарів чи майном.

Вам знадобиться

- Договір міни;
- Рахунок-фактури отримана;
- Товарна накладна;
- Рахунок-фактура видана;
- Бухгалтерська довідка.

Інструкція

  1. Спочатку вам необхідно скласти договір. Складається він в довільній формі, до нього застосовуються такі ж правила, як і при договорі купівлі-продажу. Цей документ регулюється нормами цивільного права, також обов’язково він повинен містити інформацію про мету міни, предметі (у вашому випадку, товар), зустрічного надання і, природно, реквізити організацій.
  2. За бажанням ви можете запевнити цей договір нотаріально, але слід пам’ятати, що він набирає чинності після його підписання обома керівниками. Право власності на отримані товари переходить після обміну товарами, які можуть бути як рівноцінними, так і нерівноцінними. У другому випадку, в даному документі необхідно прописати умова відшкодування різниці, вона може бути відшкодована як грошовими коштами, так і товаром.
  3. При здійсненні цих операцій вам необхідно зробити записи в бухгалтерському обліку. Спочатку відобразіть надходження товарів від постачальника за даним договором, це робиться відповідно до товарної накладної: Д41 «Товари» К60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» — ринкова сума без урахування ПДВ.
  4. Далі вам потрібно відобразити суму ПДВ за отриманими товарами, запис робиться на підставі рахунок-фактури і накладної: Д19 «Податок на додану вартість по придбаним цінностям» субрахунок 3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально-виробничих запасів» К60. Відповідно, далі відшкодовувати ПДВ, це робиться тільки при наявності рахунку-фактури: Д68 «Розрахунки по податках і зборам» К19.3. Дана операція реєструється в книзі покупок.
  5. Потім відобразіть передачу товарів постачальнику за укладеним з документом, це робиться за допомогою проводок: Д62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» К91 «Інші доходи і витрати». Підтверджуючі документи цієї операції є рахунок-фактура, накладна і договір міни. Також необхідно відобразити суму ПДВ: Д91 К68. Зробите запис у книзі продажів.
  6. Остання дія — це залік заборгованості тієї організації, з якою був укладений договір міни. Це робиться на підставі бухгалтерської довідки, складається проводка: Д60 К62.