Як розподілити дивіденди

Як розподілити дивіденди

Згідно із законодавством, акціонерне товариство має право розподіляти дивіденди за результатами першого кварталу, півріччя, дев’яти місяців фінансового року і (або) після закінчення всього фінансового року. Дивіденди виплачуються з чистого прибутку акціонерного товариства. Для їх виплати акціонери товариства ухвалюють рішення про виплату дивідендів. За різними категоріями акцій дивіденди можуть виплачуватися в різній черговості.

Інструкція

 1. Виплата дивідендів за акціями — обов’язок акціонерного товариства. Дивіденди виплачуються в певні періоди (квартал, півріччя, дев’ять місяців, фінансовий рік). Джерелом виплати дивідендів є чистий прибуток акціонерного товариства — за даними бухгалтерської звітності.
 2. Процес розподілу і виплати дивідендів починається з прийняття акціонерним товариством (загальними зборами акціонерів) відповідного рішення. Загальні збори акціонерів визначає розмір дивідендів і форми їх виплати по акціях всіх категорій і типів. Перед цим рада директорів акціонерного товариства рекомендує загальним зборам акціонерів приблизний розмір дивідендів, і загальні збори не вправі виплатити дивіденди в більшому розмірі, ніж рекомендований.
 3. На загальних зборах акціонерів визначаються також термін і порядок виплати дивідендів, якщо вони не визначені статутом акціонерного товариства. Дивіденди повинні бути виплачені не пізніше, ніж через 60 днів з дня прийняття рішення загальними зборами про їх виплату. Виплата дивідендів за однієї категорії акцій здійснюється одночасно всім акціонерам, які володіють акціями такої категорії.
 4. Законодавством передбачені випадки, коли акціонерні товариства не вправі приймати рішення про розподіл дивідендів і, відповідно, розподіляти їх. До цих випадків відносяться:

  1. неповна оплата статутного капіталу;

  2. наявність у акціонерного товариства ознак банкрутства або можливе їх поява після розподілу дивідендів;

  3. вартість чистих активів акціонерного товариства менше його статутного капіталу і резервного фонду.
 5. Якщо рішення про повну виплату дивідендів по привілейованих акціях, розмір дивідендів по яких встановлений статутом, акціонерним товариством не прийнято, то суспільство не має права приймати рішення про виплату дивідендів по звичайних акціях і по тих привілейованим акціям, розмір дивідендів по яких не встановлено. Також акціонерне товариство не має права виплачувати дивіденди за привілейованими акціями, за якими розмір дивідендів встановлений статутом, якщо не було прийнято рішення про виплату дивідендів за привілейованими акціями тим, які надають їх власникам перевагу в черговості отримання дивідендів.