Як розподілити прибуток ТОВ

Як розподілити прибуток ТОВ

Отримання прибутку є метою діяльності будь-якої комерційної організації, які в даний час найчастіше створюються у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Порядок діяльності ТОВ і процес розподілу отриманого прибутку регулюється Федеральним законом «Про товариства з обмеженою відповідальністю».

Інструкція

  1. Для того щоб розподілити прибуток товариства, необхідно провести загальні збори учасників. Воно може проходити раз на рік, півроку або квартал. Загальні збори учасників ТОВ приймає рішення про визначення частини прибутку, що розподіляється між приватниками товариства пропорційно їх часткам. При цьому воно вирішує два питання: про розподіл всієї отриманого прибутку і про розподіл тієї частини прибутку, яка буде спрямована на виплату учасникам.
  2. Рішення про розподіл прибутку товариства приймається більшістю голосів від загального числа голосів учасників зборів. У разі якщо рішення про розподіл прибутку не може бути прийнято через відсутність кворуму або якщо учасники не досягли домовленості з даного питання, не можна зобов’язати загальні збори прийняти рішення про розподіл прибутку.
  3. Отже, прибуток товариства з обмеженою відповідальністю розподіляється пропорційно частці кожного учасника у капіталі підприємства. Статутом при створенні товариства може бути передбачено інший порядок розподілу прибутку. Але він обов’язково повинен бути затверджений рішенням загальних зборів учасників одноголосно. Внесення змін у встановлений порядок також має здійснюватися за згодою всіх учасників ТОВ.
  4. Що стосується терміну виплати розподіленої між учасниками прибутку, то він не повинен перевищувати 60 днів з дня прийняття рішення. Якщо строк виплати прибутку не обговорений статутом або загальними зборами учасників, то він приймається рівним 60 дням.
  5. Якщо протягом зазначеного строку учасник не отримав належну йому частку прибутку, то він має право протягом трьох років з моменту його закінчення звернутися з вимогою до суспільства про виплату належної прибутку. Статутом товариства може бути встановлений інший строк для пред’явлення даного вимоги, він не повинен перевищувати 5 років. Якщо протягом зазначеного строку учасник не звернувся з вимогою про виплату, прибуток відновлюється у складі нерозподіленого прибутку товариства.