Як розподілити загальногосподарські витрати

Як розподілити загальногосподарські витрати

Відповідно до законодавства в галузі бухгалтерського обліку спосіб розподілу загальногосподарських (накладних) витрат між окремими видами продукції, тобто за видами діяльності, вибирається підприємством самостійно. Найчастіше при цьому враховується галузева приналежність і специфіка діяльності організації.

Інструкція

  1. Врахуйте, що розподіл загальногосподарських витрат, що включаються в собівартість продукції, може здійснюватися пропорційно сумі прямих витрат на її випуск або відповідно до заробітною платою робітників, зайнятих в основному виробництві.
  2. Однак майте на увазі, що при здійсненні видів діяльності, за якими ставка податку на прибуток відрізняється від ставки, встановленої за основним видом діяльності, встановлено особливий порядок розподілу загальногосподарських витрат. У цьому випадку загальногосподарські витрати слід розподіляти пропорційно розміру виручки, отриманої від кожного виду діяльності, у загальній сумі виручки незалежно від облікової політики, прийнятої підприємством. Для правильного обчислення податку на прибуток за різними ставками вам необхідно вести окремий облік по цих видах діяльності.
  3. Таким чином, якщо ваша організація, здійснює зазначені види діяльності, але облікованої політикою передбачено інший порядок розподілу загальногосподарських витрат, то на бухгалтерських рахунках слід відображати їх розподіл відповідно до облікованої політикою, а для цілей оподаткування — складати внутрішній спеціальний розрахунок. У ньому витрати розподіляються пропорційно отриманої виручки.
  4. Правда, в цьому випадку вам доведеться двічі формувати собівартість продукції: один раз для цілей бухгалтерського, другий — для цілей податкового обліку. У зв’язку з чим в обліковій політиці краще відразу передбачити порядок, за яким розподіл загальногосподарських витрат здійснюється пропорційно обсягу виручки, якщо це не суперечить галузевим особливостям. Але, з іншого боку, якщо ваша організація буде спочатку розподіляти загальногосподарські витрати пропорційно виручці, врозріз з вимогами облікованої політики, це не призведе до накладання на неї штрафних санкцій і не спричинить інших несприятливих наслідків.
  5. При цьому врахуйте, що розрахувати собівартість продукції при розподілі загальногосподарських витрат відповідно до облікової політики все ж таки необхідно. Це дозволить з’ясувати, чи не було на підприємстві випадків реалізації продукції за ціною нижче собівартості. Виходячи з цього, вирішите питання про необхідність подання до податкової інспекції додаткових розрахунків величини виручки, податку на прибуток і ПДВ, виходячи з ринкових цін.