Як розподілити загальновиробничі витрати


 

Загальновиробничі витрати підприємства характеризують його витрати на обслуговування основних і допоміжних виробництв. У зв’язку з тим, що дані витрати впливають на величину собівартості продукції, бухгалтеру необхідно уважно підходити до їх розподілу.


Інструкція

  1. Проаналізуйте всі загальновиробничі витрати підприємства. Визначте основні статті витрат, до яких належать витрати на утримання та експлуатацію обладнання і техніки, амортизаційні відрахування, страхування майна, витрати на комунальні потреби, орендна плата, оплата праці працівників та інші витрати підприємства на виробництво. Загальна сума витрат збирається на дебеті рахунку 25 «Загальновиробничі витрати», після чого розподіляється за відповідними рахунками.
  2. Розподіліть частина загальновиробничих витрат на кредит рахунку 10 «Матеріали». Тут відображається вартість матеріалів і запасних частин, які використовувалися підприємством для ремонту та обслуговування обладнання, зайнятого у виробничому процесі.
  3. Нарахуйте амортизацію на об’єкти основних засобів, які використовуються в основному і допоміжному виробництві, і відобразіть дані витрати на кредиті рахунку 02 «Амортизація основних засобів».
  4. Виділіть частину загальновиробничих витрат, які спрямовані на оплату комунальних послуг, орендної плати та інших витрат з утримання приміщень і обладнання, необхідного у виробництві. Дані витрати відображаються на кредиті рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками» і 76 «Розрахунки з кредиторами і дебіторами».
  5. Визначте статті витрат, які відносяться до виплати заробітної плати співробітникам, зайнятим у виробничому процесі. Оплата праці відображається на кредиті рахунку 70, а страхові внески на кредиті рахунку 69.
  6. Створіть субрахунку 25.1 і 25.2, які дозволять розподілити всі загальновиробничі витрати на ті, які відносяться до допоміжного або основному виробництву. Дані витрати списуйте на дебет рахунку 20 «Основне виробництво» і 23 «Допоміжне виробництво».